Distribution av avhandlingen

För mångfaldigande och distribution av avhandlingen gäller:

 • att antalet exemplar av avhandlingen skall vara minst 50,
 • att doktoranden skall ha rätt till minst 40 exemplar,
 • att universitetsbiblioteket skall erhålla 4 exemplar
 • att LTHs kansli skall erhålla 1 exemplar,
 • att fakultetens opponent och ledamöterna i betygsnämnden skall erhålla pappersexemplar av avhandlingen samt
 • att det skall finnas ett tillräckligt antal exemplar tillgängliga vid
  disputationen för att möjliggöra en tillfredsställande granskning.
  Om det finns skäl härför kan forskarutbildningsnämnden besluta om en större upplaga.

Universitetsbiblioteket skall, förutom pappersexemplar, få avhandlingen uppladdad som PDF-fil i LUCRIS.

Institutionen svarar för kostnaderna för framställningen av den upplaga som forskarutbildningsnämnden beslutat.

Institutionen ansvarar för att avhandlingen distribueras.

Doktoranden skall lämna 4 ex till UB som i sin tur använder exemplaren enligt följande:

 • 1 ex för utlåning
 • 1 ex till visningshyllan
 • 1 ex till UBs lager
 • 1 ex sparas och skänks bort vid förfrågan
Sidansvarig: disputation@lth.lu.se | 2019-09-27