Betygsnämnd

Betygsnämndens sammansättning vid disputation

Betygsnämnden kan bestå av 3 eller 5 ledamöter. Minst en ledamot ska ha annan huvudman än LU. Minst en ersättare ska utses för det fall någon ledamot skulle få oväntat förhinder. Sammansättningen ska även då uppfylla angivna krav om en ordinarie ledamot ersätts. En jämn könsfördelning bör eftersträvas. Handledare får inte ingå i betygsnämnden.

Majoriteten av betygsnämndens ledamöter ska ha docentkompetens eller motsvarande och minst en ledamot ska ha sin verksamhet utanför Lunds Universitet.

Riktlinjer vid betygsnämnders sammansättning inklusive jävsituationer (PDF, 350 kB)

Tillfälliga regler för disputationer vid LTH

Till följd av pågående spridning av corona-viruset uppstår en rad komplikationer i samband med disputationer vid LTH. I nedan dokument klargör LTH:s ledning vad som gäller för genomförande av disputation under dessa särskilda omständigheter.

Beslut om tillfälliga regler för disputationer vid LTH (PDF, 117 kB)

Page Manager: disputation@lth.lu.se | 2019-09-27