Anmälan av disputation

Välkommen till anmälan av disputation

Anmälan av disputation görs av handledaren senast 8 veckor innan disputationsdatumet. Observera att dessa 8 veckor måste infalla mellan den 15 augusti till och med fredagen som infaller i veckan före midsommarafton.

Observera att för disputationer från och med 6 november 2020 ska anmälan av disputation ske senast 12 veckor innan disputationsdatumet på grund av införande av förhandsgranskning av avhandling.

Information om förhandsgranskning
Informtion om övergångsperioden

Doktoranden måste ha bokat datum för disputation för att anmälan ska kunna fyllas i. Observera att du måste ta ut en pdf-blankett, skriva under, och skicka till kansliet. Det räcker alltså inte med att registrera uppgifterna i databasen (OBS: javascript och cookies måste vara påslaget).

Observera att åtkomst till systemet är begränsat till Lunds universitet, om du behöver komma åt systemet utanför Lunds universitet så kan du använda sig av VPN.

Information om VPN

Inloggning

Du loggar in med din LUCAT-identitet. Frågor kring LUCAT besvaras av LDCs servicedesk: 046-222 90 00, servicedesk@ldc.lu.se

Instruktioner

 1. Gå in på länken ovan och logga in med ditt lucat-id.
  OBS! Utelämna @lu.se
 2. Vill du lägga in en ny anmälan så fyller du i ditt personnummer och klickar på "Nästa".
 3. Har du en oavslutad anmälan så dyker det upp en länk som du kan klicka på. 
 4. Fyll i samtliga fält och bifoga följande:
  - Avhandlingen (inklusive ingående artiklar)
  - Opponentens och betygsnämndsledamöternas kortfattade cv (i en samlad         PDF fil under fliken "Förslag på fakultetsopponent")
  - Populärvetenskaplig sammanfattning
  - "Authors contributions to the papers"
  - Protokoll från beredningsmöte

  Tryck på "i-knapparna" för information om fälten.

 5. Information om vilka handlingar som ska bifogas
  Information om betygsnämndens sammansättning
  Information om granskning av anmälan

 6. All information behöver ej skrivas in med en gång. Det går bra att spara och fylla i resten vid senare tillfälle. Varje gång du sparar anmälan får du ett kvitto på vilka fält som är korrekt ifyllda och vilka som inte är det.
 7. Vill du komplettera din anmälan så upprepar du steg 2-3.
 8. När du fyllt i samtliga uppgifter så blir en knapp högst upp på sidan synlig. Genom att klicka på denna så får du upp ett pdf-formulär som ska skrivas ut. Formuläret ska skrivas under av handledaren och skickas till Disputationer, LTHs kansli, hämtställe 55. Genom detta så låses anmälan och en bekräftelse skickas till LTHs kansli. Vill du ändå göra ändringar i efterhand? Kontakta LTHs kansli (se nedan).

Frågor som rör handläggning av disputation:

Frågor som rör handläggning av disputation: forskarutbildning@lth.lu.se

Maria Bajuk, Maria.Bajuk@lth.lu.se, 046-222 89 13 

Tekniska frågor och felrapporter:

Yens Wahlgren

webmaster@lth.se, 046-222 31 49

Anmälan disputation

Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2019-09-27