Anmälan av disputation

Anmälan av disputation görs av handledaren senast 12 veckor innan disputationsdatumet. Observera att dessa 12 veckor måste infalla mellan den 15 augusti till och med fredagen som infaller i veckan före midsommarafton.

Riktlinjer för förhandsgranskning av doktorsavhandling (PDF, 513 kB, ny flik)

Doktoranden måste ha bokat datum för disputation för att anmälan ska kunna fyllas i. Observera att du måste skriva ut en PDF-blankett, skriva under och skicka till kansliet. Det räcker alltså inte med att registrera uppgifterna i databasen.

Inloggning

Du loggar in med ditt LUCAT-id. Frågor kring LUCAT besvaras av LDCs servicedesk: 046-222 90 00, servicedesk@ldc.lu.se

Praktisk information

 1. Gå in på länken ovan och logga in med ditt lucat-id. (Utelämna @lu.se)
 2. Vill du lägga in en ny anmälan: fyll i ditt personnummer och klicka på sök.
 3. Har du en oavslutad anmälan så dyker det upp en länk som du kan klicka på. 
 4. Fyll i samtliga fält och bifoga följande:
  - Avhandlingen (inklusive ingående artiklar)
  - Opponentens, betygsnämndsledamöternas och suppleantens kortfattade CV*
  - Populärvetenskaplig sammanfattning
  - Authors contributions to the papers
  - Protokoll från beredningsmöte
 5. All information behöver ej skrivas in med en gång. Det går bra att spara och fylla i resten vid senare tillfälle.
 6. Vill du komplettera din anmälan så upprepar du steg 2-3.
 7. När du fyllt i samtliga uppgifter tryck på “anmäl och mejla”. Du kommer tillbaka till listan med kommande disputationer. I raden med aktuella ärenden finns en liten triangel-knapp. Om du trycker på den får du tillgång till pdf-blanketten. 
 8. Formuläret ska skrivas under av handledaren och skickas till Disputationer, LTHs kansli, hämtställe 55. Genom detta så låses anmälan och en bekräftelse skickas till LTHs kansli. Vill du ändå göra ändringar i efterhand? Kontakta LTHs kansli (se nedan).

*CVt ska omfatta max två sidor och innehålla följande: disputationsår, nuvarande akademisk titel, aktuell affiliering, handledarerfarenhet och kännedom om examensmålen för forskarutbildning i Sverige samt eventuell bibliometrisk översikt.

Information om betygsnämndens sammansättning

Det avhandlingsdokument som ska laddas upp i samband med anmälan av disputation är en preliminär version av avhandlingen och bör innehålla en relativt detaljerad innehållsförteckning där även icke färdiga delar noteras. Om det är en sammanläggningsavhandling ska avhandlingens kappa samt artiklar vara i ett dokument och ingående artiklar skall föreligga i minst manuskriptform. Artiklarnas status skall redovisas; publicerad, accepterad, under review, under språkgranskning eller när den beräknas vara färdig.

Om väsentliga delar av avhandlingen inte är färdigställda skall doktoranden och handledaren förklara att de finner det rimligt att de blir färdiga i tid.

Mall för protokoll från beredningsmöte (DOC, 93 kB)

 • Information om respondentens bidrag till ingående arbeten (ska även ingå i avhandlingen).
 • Suppleantens cv, opponentens cv och ett kortfattad cv på betygsnämnden.
 • Populärvetenskaplig sammanfattning på svenska (eller engelska) (ska även ingå i avhandlingen).

Att skriva en populärvetenskaplig sammanfattning

Forskarutbildningsnämnden beslutar om anmälan av disputation.

Information om forskarutbildningsnämnden

Forskarutbildningsämnena är uppdelade på 5 granskningsgrupper. Varje grupp leds av en forskarutbildningsledare. Anmälan av disputation granskas av gruppen och beslut fattas därefter på delegation av forskarutbildningsledaren alternativt medgranskare.

Kontaktpersoner vid sammansättning av betygsnämnd - Granskningsgrupper (PDF, 185 kB, ny flik)

Observera att Kemiska institutionen är uppdelad på 2 grupper.

Frågor som rör handläggning av disputation:

Tekniska frågor och felrapporter:

Hema Yella
Email: hema.yella@lth.lu.se
Telefon: 046-222 34 27

Sidansvarig: disputation@lth.lu.se | 2021-04-01