Anmälan av disputation

Anmälan av disputation görs av handledaren senast 12 veckor innan disputationsdatumet. Observera att dessa 12 veckor måste infalla mellan den 15 augusti till och med fredagen som infaller i veckan före midsommarafton.

Riktlinjer för förhandsgranskning av doktorsavhandling (PDF, 513 kb)
Förtydligande om övergångsperiod gällande förhandsgranskning av avhandling (PDF, 190 kb)

Doktoranden måste ha bokat datum för disputation för att anmälan ska kunna fyllas i. Observera att du måste ta ut en pdf-blankett, skriva under, och skicka till kansliet. Det räcker alltså inte med att registrera uppgifterna i databasen.

Inloggning

Du loggar in med din LUCAT-identitet. Frågor kring LUCAT besvaras av LDCs servicedesk: 046-222 90 00, servicedesk@ldc.lu.se

Instruktioner

 1. Gå in på länken ovan och logga in med ditt lucat-id. (Utelämna @lu.se)
 2. Vill du lägga in en ny anmälan: fyll i ditt personnummer och klicka på sök.
 3. Har du en oavslutad anmälan så dyker det upp en länk som du kan klicka på. 
 4. Fyll i samtliga fält och bifoga följande:
  - Avhandlingen (inklusive ingående artiklar)
  - Opponentens, betygsnämndsledamöternas och suppleantens kortfattade cv
  - Populärvetenskaplig sammanfattning
  - Authors contributions to the papers
  - Protokoll från beredningsmöte
 5. All information behöver ej skrivas in med en gång. Det går bra att spara och fylla i resten vid senare tillfälle.
 6. Vill du komplettera din anmälan så upprepar du steg 2-3.
 7. När du fyllt i samtliga uppgifter tryck på “anmäl och mejla”. Du kommer tillbaka till listan med kommande disputationer. I raden med aktuella ärenden finns en liten triangel-knapp. Om du trycker på den får du tillgång till pdf-blanketten. 
 8. Formuläret ska skrivas under av handledaren och skickas till Disputationer, LTHs kansli, hämtställe 55. Genom detta så låses anmälan och en bekräftelse skickas till LTHs kansli. Vill du ändå göra ändringar i efterhand? Kontakta LTHs kansli (se nedan).

Information om vilka handlingar som ska bifogas
Information om betygsnämndens sammansättning
Information om granskning av anmälan

Frågor som rör handläggning av disputation:

Frågor som rör handläggning av disputation: forskarutbildning@lth.lu.se

Maria Bajuk
Email: maria.bajuk@lth.lu.se
Telefon: 046-222 89 13 

Tekniska frågor och felrapporter:

Hema Yella
Email: hema.yella@lth.lu.se
Telefon: 046-222 34 27

Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2019-09-27