Anmälan av disputation

Välkommen till anmälan av disputation

Anmälan av disputation görs av handledaren senast 8 veckor innan disputationsdatumet. Observera att dessa 8 veckor måste infalla mellan den 15 augusti till och med fredagen som infaller i veckan före midsommarafton.

Observera att för disputationer från och med 6 november 2020 ska anmälan av disputation ske senast 12 veckor innan disputationsdatumet på grund av införande av förhandsgranskning av avhandling. Mer information om förhandsgranskning och övergångsperioden.

Doktoranden måste ha bokat datum för disputation för att anmälan ska kunna fyllas i. Observera att man måste ta ut en pdf-blankett, skriva under, och skicka till kansliet. Det räcker alltså inte med att registrera uppgifterna i databasen (OBS: javascript och cookies måste vara påslaget).

Observera att åtkomst till systemet är begränsat till Lunds universitet, om man behöver komma åt systemet utanför Lunds universitet så kan man använda sig av VPN. Läs mer här

Inloggning

Man loggar in med sin LUCAT-identitet. Frågor kring LUCAT besvaras av LDCs servicedesk: 046-222 90 00, servicedesk@ldc.lu.se

Instruktioner

 1. Gå in på länken ovan och logga in med ditt lucat-id.
  OBS! Utelämna @lu.se
 2. Om man vill lägga in en ny anmälan så fyller man i doktorandens personnummer och klickar på "Nästa".
 3. Har man en oavslutad anmälan så dyker det upp en länk som man kan klicka på. Man kan även göra som i steg 1.
 4. Fyll i alla fälten samt bifoga avhandlingen (inklusive ingående artiklar), opponentens och betygsnämndsledamöternas kortfattade cv (i en samlad PDF fil under fliken "Förslag på fakultetsopponent"), populärvetenskaplig sammanfattning, authors contributions to the papers samt protokoll från beredningsmöte.
  Tryck på "i-knapparna" för information om fälten.
 5. Mer information angående handlingarnabetygsnämndens sammansättning samt granskning av anmälan.
 6. All information behöver ej skrivas in med en gång. Det går bra att spara och fylla i resten vid senare tillfälle. Varje gång man sparar anmälan får man ett kvitto på vilka fält som är korrekt ifyllda och vilka som inte är det.
 7. Vill man komplettera en anmälan så upprepar man steg 2-3.
 8. När man fyllt i samtliga uppgifter så blir en knapp högst upp på sidan aktiv. Genom att klicka på denna så får man upp ett pdf-formulär som man skall skriva ut. Formuläret skall skrivas under av handledaren och skickas till Disputationer, LTHs kansli, hämtställe 55. Genom detta så låses anmälan och en bekräftelse skickas till LTHs kansli. Vill man ändå göra ändringar i efterhand så kontaktar man LTHs kansli (se nedan).

Frågor som rör handläggning av disputation:

Frågor som rör handläggning av disputation: forskarutbildning@lth.lu.se

Maria Bajuk, Maria.Bajuk@lth.lu.se, 046-222 89 13 

Mårten Eriksson, Marten.Eriksson@lth.lu.se, 046-222 33 38

Tekniska frågor och felrapporter:

Yens Wahlgren

webmaster@lth.se, 046-222 31 49

Anmälan disputation

Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2019-09-27