Disputation

Nytt disputationssystem

LTH har tagit fram ett nytt disputationssystem som började gälla i augusti 2020.

LTH:s disputationssystem

Ny disputationsprocess

LTH har beslutat om en ny disputationsprocess som började gälla den 6 november 2020.

Steg 1 - I god tid innan anmälan av disputation

Doktoranden ska: 

  1. Boka tid för disputation på LTH's hemsida
  2. Kontakta något av LU's interna tryckerier för att boka tid för tryckning

Handledaren ska:

  1. Kontakta opponent och betygsnämndsledamöter
  2. Boka lokal för disputation

Steg 2 – Senast 12 veckor innan disputation

Handledaren ska:

Anmäla till disputation på LTH's hemsida samt skicka in en underskriven papperskopia till: 

LTH's Kansli
Disputationer
Hämtställe 55 

Information om vilka handlingar samt uppgifter anmälan ska innehålla

OBS sommaruppehållet räknas ej in i de tolv veckorna.

Steg 3 – Senast 8 veckor innan disputation

Handledaren ska: 

Distribuera avhandling för förhandsgranskning till betygsnämnd och opponent.

Steg 4– Senast 6 veckor innan disputation

Handledaren ska:

Klarmarkera förhandsgranskning i disputationssystem. 

Steg 5 - I god tid innan spikningsdagen

Doktoranden ska:

Lämna materialet till tryckning.  

Steg 6 - Senast 3 veckor och 3 arbetsdagar innan disputationen (Spikningsdagen)

För att kungörelse ska kunna skickas ut av LTH Kansli - studiecentrum, behöver nedan vara gjort.

Handledaren ska: 

Handledaren skickar länk till disputationen eller mailadress till kontaktperson på institutionen, samt doktorandens namn senast spikdagen till helena_c.hansson@lth.lu.se.

Doktoranden ska: 

  1. Lämna in 4 ex av avhandlingen (i sin slutliga form både vad det gäller innehåll och utförande) inkl. spikblad och populärvetenskaplig sammanfattning till UB.
  2. Elektronisk spikning i LUCRIS (inloggning: STIL/LUCAT-id) Glöm inte att lägga in den populärvetenskapliga sammanfattningen som är obligatorisk vid LTH. 
  3. Lämna in 1 ex av avhandlingen (i sin slutliga form både vad det gäller innehåll och utförande) med spikblad samt kvitto från UB till LTH's reception på Studiecentrum.  

Steg 7 - När avhandlingen är klar

Handledaren ska:

Distribuera avhandlingen.  

Steg 8 - DISPUTATION

Steg 9 - Efter disputationen

Doktoranden ska: 

Ansöka om examensbevis när samtliga resultat är inlagda

Handledaren ska: 

Snarast skicka in betygsnämndens protokoll i original till LTH's Kansli, Hämtställe 55. 

Page Manager: disputation@lth.lu.se | 2021-04-01