Disputation

Disputationsprocess

Steg 1 - I god tid innan anmälan av disputation

Doktoranden ska: 

 • Boka tid för disputation på LTH's hemsida
 • Kontakta något av LU's interna tryckerier för att boka tid för tryckning

Handledaren ska: 

  • Kontakta opponent och betygsnämndsledarmöter
  • Boka lokal för diputation

  Steg 2 - Minst 8 veckor innan disputationen 

  Ska handläggaren anmäla disputationen på LTH's hemsida samt skicka in en underskriven papperskopia till: 

  LTH's Kansli
  Disputationer
  Hämtställe 55

  Information om vilka handlingar samt uppgifter anmälan ska innehålla

  OBS sommaruppehållet räknas ej in i de åtta veckorna

  Steg 3 - I god tid innan spikningsdagen

  Ska doktoranden lämna materialet till tryckning. 

  Steg 4 - Senast 3 veckor och 3 arbetsdagar innan disputationen (Spikningsdagen)

  Doktoranden ska: 

  • Lämna in 4 ex av avhandlingen (i sin slutliga form både vad det gäller innehåll och utförande) inkl. spikblad och populärvetenskaplig sammanfattning till UB.
  • Elektronisk spikning i LUCRIS (inloggning: STIL/LUCAT-id) Glöm inte att lägga in den populärvetenskapliga sammanfattningen som är obligatorisk vid LTH. 
  • Lämna in 1 ex av avhandlingen (i sin slutliga form både vad det gäller innehåll och utförande) med spikblad samt kvitto från UB till LTH's reception på Studiecentrum. 

  Steg 5 - När avhandlingen är klar

  Ska handläggaren distribuera avhandlingen. 

  Steg 6 - DISPUTATION

  Steg 7 - Efter disputationen

  Doktoranden ska: 

  Ansöka om examensbevis när samtliga resultat är inlagda

  Handläggaren ska: 

  Snarast skicka in betygsnämndens protokoll i original till LTH's Kansli, Hämtställe 55. 

  Observera

  För disputationer från och med 6 november 2020 ska anmälan av disputation ske senast 12 veckor innan disputationsdatumet.

  Visa disputationsprocessen som PDF

  ¹ I sin slutliga form både vad det gäller innehåll och utförande.

  ² Information om vilka handlingar samt uppgifter anmälan ska innehålla.

  Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2019-09-27