Studieplaner

Allmänna studieplaner

För varje forskarutbildningsämne ska det finnas en allmän studieplan. Studieplanen innehåller en kortfattad beskrivning av ämnet och mål som gäller för ämnet utöver de mål som anges i högskolelagen.

OBS!
De allmänna studieplanerna har reviderats enligt beslut den 20 november 2018 med obligatorisk kurs Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH, GEM056F. Beslutet gäller för doktorander med antagningsdatum 2019-01-01 eller senare. Nytt beslut om tillägg ”eller motsvarande” har fattats den 12 mars 2019 och studieplanerna måste därför revideras på nytt. De reviderade studieplanerna kommer att laddas upp på hemsidan så snart detta är gjort. För frågor är ni välkomna att kontakta Forskarutbildningen på LTH:s kansli.

Allmänna studieplaner

I den allmänna studieplanen är också fastställt:

  • särskild behörighet för forskarutbildningsämnet
  • urvalsmetoder vid fler sökande än antal utbildningsplatser
  • antal poäng som krävs för licentiatexamen avseende både godkända kurser och godkänd vetenskaplig uppsats
  • antal poäng som krävs i godkända kurser och godkänd avhandling för att kunna ta ut en doktorsexamen

Individuella studieplaner

En aktuell individuell studieplan ska finnas för var och en som antagits till utbildning på forskarnivå.

Studieplanen ska följas upp och uppdateras minst en gång per år.

Individuella studieplaner

Mall för allmänna studieplaner för forskarutbildningen vid LTH

Anvisningar för individuella studieplaner för forskarutbildningen vid LTH

Page Manager: forskarutbildning@lth.lu.se | 2019-10-07