lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Extentor

Algebra FMAA50 0117 (tidigare FMA645 0107)

181027 med lösningar

190823 med lösningar

191026 med lösningar

200422 med lösningar

200821 med lösningar

201024 med lösningar

210820 med lösningar

 

Matematisk Statistik FMSF30/32 (tidigare FMAF30) 

171021 med lösningar

190424 med lösningar

190824 med lösningar

191101 med lösningar

200822 med lösningar

211029 med lösningar

220420 med lösningar

 

Grundläggande Sannolikhetsteori  FMSF35 (tidigare FMAF20)

171021 med lösningar

190424 med lösningar 

191101 med lösningar

 

Sannolikhetslära och diskret matematik  FMSF40  (tidigare FMA661)

171021 med lösningar

180823 med lösningar

191101 med lösningar

200415 med lösningar

200822 med lösningar

201030 med lösningar

211029 med lösningar

220420 med lösningar

 

Analys 1  FMAA50  0217 (tidigare FMA645 0207)

180413 med lösningar

180831 med lösningar

190112 med lösningar

190424 med lösningar

200118 med lösningar

200414 med lösningar

210115 med lösningar

210406  med lösningar

210827 med lösningar

220114 med lösningar

220419 med lösningar

 

Analys 2 FMAA50 0317 (tidigare FMA645 0307)

190429 med lösningar

190819 med lösningar

200320 med lösningar

200420 med lösningar

200609 med lösningar

200817 med lösningar

210319 med lösningar

210412 med lösningar

210816 med lösningar

220318 med lösningar

220425 med lösningar

 

Linjär algebra  FMAA55 (tidigare FMA656)

180601 med lösningar

180820 med lösningar

190502 med lösningar

190607 med lösningar

200423 med lösningar

200605 med lösningar

210414-del1 210414-del2 med lösningar

210604-del1 210604-del2 med lösningar

220427 med lösningar

220603 med lösningar

 

Sidansvarig: