lunduniversity.lu.se

Electrical and Information Technology

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Två doktorandpris vid antennkonferens

2018-11-28

Dr. Jeff Bean, Technical Coordinator, AMTA Board of Directors tillsammans med pristagarna.

Dr. Jeff Bean, Technical Coordinator, AMTA Board of Directors tillsammans med pristagarna, Jakob Helander (övre bilden), Johan Lundgren (nedre bilden).

Två doktorander i teoretisk elektroteknik, Jakob Helander och Johan Lundgren, har varit på konferens och vunnit pris.

Jakob  Helander fick första pris och Johan Lundgren tredje pris. I båda fallen kompletterades äran med en check på $500 och gratis deltagande vid AMTA 2019. Konferensen hade ca 300 deltagare. 1I tävlingen deltog 19 doktorander. 

Gemensamt för båda prisbelönta studierna är att de använt en uppställning för närfältsmätningar av centimeter- och millimetervågor som utvecklats för att karakterisera defekter i kompositmaterial och utvärdera exponeringsnivåer från 5G-utrustning.

De prisbelönta artiklarna

Första pris:
Reflection-Based Inverse Scattering Image Reconstruction for Non-Destructive Testing av Jakob Helander, Johan Lundgren, Daniel Sjöberg, Christer Larsson, Torleif Martin, Mats Gustafsson

Tredje pris:
Near Field Reconstruction for Electromagnetic Exposure of 5G Communication av Devices  av Johan Lundgren, Jakob Helander, Mats Gustafsson, Daniel Sjöberg, Bo Xu, Davide Colomb.