lunduniversity.lu.se

Electrical and Information Technology

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Startupbolag förstärker forskning om energieffektiv videoöverföring

2016-08-27

Startupföretaget Sensative med vd Mats Pettersson i spetsen ska förstärka forskning om energieffektiv videoöverföring i forskningsprojektet CONVINcE

Det mångprisade startupföretaget Sensative på MAPCI Innovation Lab går in i forskningsprojektet CONVINcE. Sensatives teknik för övervakning av sensorer ska hjälpa CONVINcE-projektet att forska fram lösningar som sänker energiförbrukningen vid överföring av video i IP-baserade nätverk.

Användningen av informations- och kommunikationsteknik, ICT, fortsätter att växa kraftigt i hela världen och studier pekar på att ICT redan idag står för 10-20 procent av världens energianvändning.

Forskningsprojektet CONVINcE, som MAPCI är en aktiv del av, syftar till att göra videoöverföring på nätet mer energieffektiv, i alla aspekter – från huvudcentraler och nätverk till slutanvändares terminaler.

– Video är en kraftigt växande del av världens media och att kunna göra just video mer energieffektiv kommer inte att bara påverka kostnaden för konsumtion av denna mediatyp utan kommer dessutom kunna påverka världens klimatutveckling, säger Björn Landfeldt, föreståndare för MAPCI.

CONVINcE-projektet har nyligen börjat ta hjälp av Lundabolaget Sensative, som utvecklar sensorer för smarta hem. Sensatives dörr- och fönstersensor ”Strips” har prisats i startuptävlingar av olika slag, säljs redan i Europa och kommer under hösten att lanseras i såväl Asien som Amerika.

För att styra Strips och andra nätuppkopplade prylar inom ramen för Internet of Things, IoT, har Sensative utvecklat en molnbaserad teknikplattform med ett öppet gränssnitt. Plattformen kallar bolaget för SHAPE (”Smarta Hem för Allmännyttan, Plattform och Ekosystem”) och har utvecklats i nära samarbete med fastighetsbolagen Helsingborgshem, Växjöbostäder och MKB.

Tekniken används normalt för att avläsa sensorer och styra belysning, dörrlås och liknande. Nu ska den istället användas för att avläsa kvalitetsinformation från wifi-routrar. Informationen analyseras sedan med hjälp av algoritmer som utvecklas på MAPCI, vilket används för att i realtid konfigurera om routrarna i syfte att förbättra prestanda för användarna.

– På så vis kan vi identifiera var någonstans i nätet som det finns problem. Lösningen kan exempelvis bestå i att byta frekvens eller andra parametrar på routrarna, kanske flytta någon router rent fysiskt eller helt enkelt sätta in ytterligare en router, säger Mats Pettersson, vd för Sensative.

Den tekniska grunden finns alltså redan, men i CONVINcE kommer man att anpassa tekniken för wifi-routrar och videoöverföring samt integrera de algoritmer som forskarna på MAPCI utvecklar.

CONVINcE är ett samarbetsprojekt mellan många olika parter. Forskarna på MAPCI fokuserar främst på konsumentsidan, bland annat på de delar av systemen som interagerar med smarta mobiltelefoner och surfplattor.

– Vi är speciellt intresserade av att kunna bibehålla eller förbättra användarens upplevelse samtidigt som vi sparar energi. Det gör vi genom att både förlänga prylarnas batterilivslängd samt genom att få placera videoinnehållet närmare användarna, vilket både förbättrar responstider och sparar energi, säger Björn Landfeldt.

 

Läs mer:

CONVINcE konsortium: http://convince.wp.tem-tsp.eu/consortium

CONVINcE på MAPCI: http://mapci.lu.se/research-projects/enabling-technologies/convince/

SHAPE på MAPCI: http://mapci.lu.se/research-projects/user-driven-research/shape/

Sensative: http://www.sensative.com

 

Hör och se forskaren Zhi Zhang berätta om Convince-projektet på MAPCI: