lunduniversity.lu.se

Electrical and Information Technology

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

MAPCI blir statligt forskningsinstitut

2016-12-16

Vid årsskiftet knoppas MAPCI av från Lunds universitet och blir ett fristående institut under RISE

Forskningsinstitutet MAPCI knoppas av från Lunds universitet och blir ett fristående institut under RISE – svenska statens ägarbolag för forskningsinstitut. Förändringen är beslutad av MAPCI:s ägare och sker vid årsskiftet. Samtidigt justeras inriktningen mot att omfatta olika typer av uppkoppling, industriell IoT och mobil hälsa. Totalt satsas 16 miljoner kronor under tre år.

– Redan när vi startade MAPCI för tre år sedan hade vi planer på att låta institutet bli fristående och jag är glad att alla nuvarande finansiärer gjort det möjligt för oss att nu sätta den planen i verket. Med RISE i ryggen får vi kraft att stärka de såväl nationella som internationella strukturerna, säger Bengt-Arne Molin, ordförande för MAPCI.

MAPCI står för Mobile and Pervasive Computing Institute at Lund University och bildades 2013 av Lunds universitet, Region Skåne och Sony Mobile Communications. Sedan starten har även Ericsson tillkommit som institutets fjärde finansiär.

Fokusområde för institutet är mobil teknologi och digitalisering av industri och samhälle. Det mobila ekosystemet runt MAPCI bygger på regionens styrka inom utveckling av system, programvara, hårdvara samt mobila och trådlösa system.

Nu blir verksamheten ett institut inom RISE ICT. RISE står för Research Institutes of Sweden och är statens ägarbolag för industriforskningsinstitut. Nuvarande intressenter blir kunder istället för finansiärer. Fokus kommer fortfarande vara på uppkoppling i olika former, men nu tillkommer hälsa som ett specifikt område.

– Genom våra grundare, finansiärer och inte minst Lunds universitet har vi snabbt kunnat komma igång och etablera en stark forsknings- och innovationsportfölj. Nu ser vi med spänning på framtiden och tack vare vår starka plattform är jag övertygad om att vi kommer att få se många givande resultat framöver, säger Björn Landfeldt, föreståndare för MAPCI.

Totalt får institutet 16 miljoner kronor i stöd under tre år. Region Skåne går in med 9 miljoner kronor för särskilda projekt, med prioritet på mobil hälsovård och omsorg. Lunds universitet satsar inte nya pengar i det nya institutet men istället för att ta in 7 miljoner kronor från övriga parter i samarbetet med MAPCI låter man pengarna övergå direkt till det nya institutet.

MAPCI håller till i Mobile Heights Center i nordöstra Lund, i nära anslutning till Lunds Tekniska Högskola, Ericsson och Sony Mobile Communications. Totalt sysselsätter MAPCI omkring 25 personer och har en årlig budget på 10-15 miljoner kronor. Förutom forsknings- och innovationsprojekt driver institutet även det öppna innovationslaboratoriet MAPCI Innovation Lab.

RISE Research Institutes of Sweden är det gemensamma varumärket för svenska industriforskningsinstitut. I dag ingår 16 institut i RISE. SICS South är arbetsnamnet på den nya verksamheten planeras bli ett forskningslabb inom SICS - ett institut inom RISE, som sedan 2009 bedriver forskning- och utvecklingsverksamhet i Lund.

Läs pressmeddelande från RISE

Läs pressmeddelande från Lunds universitet

Läs mer om bakgrunden till en nationell nod för uppkopplad hälsa