lunduniversity.lu.se

Electrical and Information Technology

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Innovationsupphandling för ett nytt lås- och passersystem

2015-09-03

Nu initieras LU Lock – en innnovationsupphandling för ett lås- och passersystem baserat på öppen källkod. Syftet är att ta fram en lösning som möjliggör integration mellan flera olika lås- och passersystem. Bakom satsningen står bland annat MAPCI och LU Open.

Lunds universitet har 7 500 anställda och 42 000 studenter med behov av att röra sig i universitetets olika lokaler. Universitetet har också en stor mängd besökare i form av studenter från andra högskolor. Gästföreläsare, hantverkare och konsulter av olika slag är andra exempel på besökare som behöver kunna röra sig i universitetets lokaler.

Som många andra stora organisationer har Lunds universitet idag en mängd olika lås- och passersystem som ofta inte fungerar med varandra. Ett behov av ett system som ökar tillgängligheten samtidigt som det enkelt kan kopplas till nya tjänster och funktioner till nytta för alla tusentals användare har därför uppstått.

I innovationsupphandlingen LU LOCK efterfrågas därför en lösning som möjliggör integrationen mellan flera olika lås- och passersystem.

– Målet är att uppnå en uppnå kostnadseffektiv och friare rörlighet för personal både inom och mellan de olika organisationer som universitetet består av, säger Jeanette Jakobsson, Upphandlingschef på Lunds universitet.

 

Läs mer:

http://mapci.lu.se/research-projects/user-driven-research/lulock/

http://lulock.luopen.lu.se/