lunduniversity.lu.se

Electrical and Information Technology

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Göran Linds minnespris från Kungliga Fysiografiska Sällskapet för 2018 går till Fredrik Rusek

2018-10-22

Priset till Göran Linds minne från Kungliga Fysiografiska Sällskapet, 2018, går till Fredrik Rusek, institutionen för elektro- och informationsteknik.

Prismotiveringen

Han tilldelas priset för sina framstående insatser inom kommunikationsteori och dess tillämpningar inom framtida generationers trådlösa kommunikationssystem. Med ett fast avstamp iden teoretiska analysen, som ger inspiration till nya innovativa lösningar, tar han ofta sina idéer fram till praktiska och tillämpbara lösningar. i den processen samarbetar han brett med kollegor, så väl inom som utom Lunds universitet, och är en både tillgängliga och uppskattad inspirationskälla för yngre forskare och forskarstuderande.

Dr. Rusek har en gedigen bakgrund inom kommunikationsteori och har producerat grundläggande resultat inom flera olika tillämpningsområden. Inte minst har han bidragit till de stora framgångarna Lunds universitet haft inom inom Massive MIMO, där en av hans publikationer citerats mer än 3000 gånger.

Han disputerade 2007 vid Lunds universitet, med digital kommunikation som huvudämne med avhandlingen ”Partial response and faster-than-Nyquist signaling”. Efter disputationen har Dr. Rusek, förutom ett avbrott 2012–2015 för forskning i telekomindustrin, varit verksam vid institutionen för elektro- och informationsteknik och är universitetslektor, med docentkompetens sedan 2012. Han har handlett ett flertal doktorander och bidrar brett med sin kunskap över traditionella ämnesgränser. I perioder har han arbetat deltid med tillämpad forskning i kommunikationsindustrin.

Dr. Rusek publicerar i högt renommerade tidskrifter och vid väl ansedda konferenser. Hans vetenskapliga arbeten har citerats mer än 6000 gånger. Dr. Rusek har även bidragit till ett stort antal ansökta och beviljade patent, av vilka över 30 hittills är publika.

Läs mer om Fredrik Ruseks forskning här!