lunduniversity.lu.se

institutionens (motsv) namn på engelska

“Faculty of Engineering, LTH” eller “Lund University”, beroende på om det är LTH eller LU

Denna sida på svenska This page in English

Välkommen till M-huset


Här finner du information om M-husets institutioner samt vad som pågår i huset.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page Manager:

Aktuellt

Vill du ta del av protokollen från Husstyrelse- och HMS-kommittésammanträdena, klicka här

Om något händer

Universitetets larmtelefon:   

   20 700

Om du behöver komma i kontakt med väktare eller universitetets beredskapsperson ring 20 700. Från utlandet ringer du:    
+46 46 222 07 00.

Disputationer