lu.se

LUBIRC

Lund University Biobased Industry Center

Denna sida på svenska This page in English

Om LUBIRC

LUBIRC initierades vid årsskiftet 2013/2014 av forskare på Lunds Universitet med stöd från Lunds Universitets ledning och Region Skåne. Centret leds av sin ledningsgrupp bestående av 10 st forskare från 3 fakulteter samt en projektledare från FSI. Ledningsgruppens deltagare är engagerade för ett år i taget och nuvarande ledningsgrupp är engagerad fram till tom maj 2018. Centret har även en rådgivande grupp som består av representanter från Region Skåne,  IKEM, Lunds Kommun samt Anders Axelsson (f.d rektor LTH).

Sidansvarig: