lu.se

LUBIRC

Lund University Biobased Industry Center

Samarbeten för nya biobaserade produkter och processer

Kontakta oss för samarbeten

Hos LUBIRC finner du Lunds Universitets samlade kunskap kring biobaserade produkter och processer. Vi arbetar med att ta fram helt nya produkter och processer samt ersätta befintliga produkter och processer med biobaserad råvara och biotekniska produktionsmetoder. Vi studerar och arbetar även med de aspekter som påverkar implementering av en cirkulär och biobaserad ekonomi. Vårt mål är att LUBIRCs aktiviteter och projekt leder till att våra samarbetspartners kan omsätta resultaten på ett kommersiellt och miljömässigt hållbart sätt. 

Vidare stödjs LUBIRC av Lunds Universitet som ett tematiskt samverkansinitiativ med syftet att även stärka samverkan inom universitet samt att etablera Lunds Universitet som Nordens ledande forskningsaktör, självklara samarbetspartner och remissinstans för de som vill utveckla och verka för en cirkulär och biobaserad ekonomi.  

LUBIRC BREAKFAST SEMINAR FEBRUARY 1st

 

 

Enzymes as enabling tools for tomorrow’s production of sustainable specialty chemicals

LUBIRC invites you to a most interesting breakfast seminar with Stefan Ulvenlund, CSO at Enza Biotech. Stefan will share his thoughts and insights about enzymes as enabling tools for tomorrow’s production of sustainable specialty chemicals.  Stefan has a PhD in Inorganic Chemistry and holds the professorship in Formulation Technology at Lund University. He has around 20 years of experience in the fields of applied chemistry and formulation science, primarily within pharmaceutics, but also in cosmetics, personal care, agrochemicals and other businesses. 


This LUBIRC seminar is the first one during spring 2019 and will be followed with seminars every first Friday in the month. Since we (as usual)  are offering coffee and sandwich, we would like you to register on following link: registration 

(Föredraget hålls på engelska)

Place: Marie Curie, KC (Kemicentrum/Chemical Center, LU)
Time: 8.30-9.30 hours
Date: February 1st, 2019

Most welcome!

Om du vill veta mer om

de begrepp som används när man talar om bioraffinaderier, industriell bioteknik, biobränsle och bioekonomi är du välkommen att läsa mer på Bioraffinaderiportalens hemsida.