lu.se

LUBIRC

Lund University Biobased Industry Center

Samarbeten för nya biobaserade produkter och processer

Kontakta oss för samarbeten

Hos LUBIRC finner du Lunds Universitets samlade kunskap kring biobaserade produkter och processer. Vi arbetar med att ta fram helt nya produkter och processer samt ersätta befintliga produkter och processer med biobaserad råvara och biotekniska produktionsmetoder. Vårt mål är att LUBIRCs aktiviteter och projekt leder till att våra samarbetspartners kan omsätta resultaten på ett kommersiellt och miljömässigt hållbart sätt. Genom att förbättra känd teknik och utveckla nya innovativa idéer hoppas vi kunna bidra till att Sverige får en ökad och hållbar bioekonomi.

BREAKFAST SEMINAR:

Gate 21’ – How to make Greater Copenhagen the world leading region to implement a green transition and growth

At this LUBIRC breakfast seminar you will have the opportunity to listen to Karolina Huss who is senior project manager for the non-profit cluster Gate 21 situated in Copenhagen. Gate 21 has approximately 90 partners/members from academia, public sector (including Malmö Municipality) and industry that together build new projects to implement a green transition. The vision is to make Greater Copenhagen the leading region in the world for green transition and growth. Typical relevant areas are future energy, mobillity management, circular economy and living labs. 


Karolina will tell you about the interesting project going on at Gate 21, share her experience from building new projects and how to finance them. She will give some insights on how this unique cross-disciplinary organization with 50 employees has been able and will continue to work in durable long term fashion since it started in year 2009.


LUBIRC is offering coffee and sandwich and therefore we would like you to register on following link: 
here

(Föredraget hålls på engelska)

 

Place: Marie Curie, KC (Kemicentrum/Chemical Center, Lunds Tekniska Högskola)
Time: 8.30-9.30 hours
Date: 5 May 2017 

 

Om du vill veta mer om

de verktyg så som Bioraffinaderier, biobränsle, industriell bioteknik med mera som används inom en Bioekonomi är du välkommen att läsa mer på Bioraffinaderiportalens hemsida.