lu.se

LUBIRC

Lund University Biobased Industry Center

Samarbeten för nya biobaserade produkter och processer

Kontakta oss för samarbeten

Hos LUBIRC finner du Lunds Universitets samlade kunskap kring biobaserade produkter och processer. Vi arbetar med att ta fram helt nya produkter och processer samt ersätta befintliga produkter och processer med biobaserad råvara och biotekniska produktionsmetoder. Vårt mål är att LUBIRCs aktiviteter och projekt leder till att våra samarbetspartners kan omsätta resultaten på ett kommersiellt och miljömässigt hållbart sätt. Genom att förbättra känd teknik och utveckla nya innovativa idéer hoppas vi kunna bidra till att Sverige får en ökad och hållbar bioekonomi.

BREAKFAST SEMINAR

LUBIRC's monthly breakfast seminars continues after the summer!

LUBIRC will continue to arrange breakfast seminars after the summer. The seminars will as usual be held on the first Friday every month starting on September the 1st  followed by Oct. 6, Nov. 3, and Dec. 1. 

Place: Marie Curie (Chemical Center, LU),  MAP of Chemical Center
Time: 8.30 - 9.30 hours
Date: Sept. 1, Oct. 6,Nov. 3, Dec.1

Most welcome!

(Föredragen hålls på engelska)