lu.se

LUBIRC

Lund University Biobased Industry Center

Samarbeten för nya biobaserade produkter och processer

Kontakta oss för samarbeten

Hos LUBIRC finner du Lunds Universitets samlade kunskap kring biobaserade produkter och processer. Vi arbetar med att ta fram helt nya produkter och processer samt ersätta befintliga produkter och processer med biobaserad råvara och biotekniska produktionsmetoder. Vårt mål är att LUBIRCs aktiviteter och projekt leder till att våra samarbetspartners kan omsätta resultaten på ett kommersiellt och miljömässigt hållbart sätt. Genom att förbättra känd teknik och utveckla nya innovativa idéer hoppas vi kunna bidra till att Sverige får en ökad och hållbar bioekonomi.

FRUKOSTFÖRELÄSNINGAR

Välkommen till LUBIRCs frukostföreläsningar

Den första helgfria fredagen i varje månad (utom i juli och augusti) bjuder LUBIRC in till öppna frukostföreläsningar på temat industriell bioteknik. Då LUBIRC bjuder på fika och antalet platser är begränsat är det bra att anmäla sig i förväg.

Efter hand som föreläsare och föredrag blir klara annonseras de här tillsammans med aktuell anmälningslänk. 

Plats: Marie Curie, KC (Kemicentrum, Lunds Tekniska Högskola)
Tid: kl. 8.30-9.30
Datum: Den första fredagen i varje månad

Om du vill veta mer om

de verktyg så som Bioraffinaderier, biobränsle, industriell bioteknik med mera som används inom en Bioekonomi är du välkommen att läsa mer på Bioraffinaderiportalens hemsida.