lu.se

LUBIRC

Lund University Biobased Industry Center

Samarbeten för nya biobaserade produkter och processer

Kontakta oss för samarbeten

Hos LUBIRC finner du Lunds Universitets samlade kunskap kring biobaserade produkter och processer. Vi arbetar med att ta fram helt nya produkter och processer samt ersätta befintliga produkter och processer med biobaserad råvara och biotekniska produktionsmetoder. Vi studerar och arbetar även med de aspekter som påverkar implementering av en cirkulär och biobaserad ekonomi. Vårt mål är att LUBIRCs aktiviteter och projekt leder till att våra samarbetspartners kan omsätta resultaten på ett kommersiellt och miljömässigt hållbart sätt. 

Vidare stödjs LUBIRC av Lunds Universitet som ett tematiskt samverkansinitiativ med syftet att även stärka samverkan inom universitet samt att etablera Lunds Universitet som Nordens ledande forskningsaktör, självklara samarbetspartner och remissinstans för de som vill utveckla och verka för en cirkulär och biobaserad ekonomi.  

LUBIRC BREAKFAST SEMINAR!

 

BioInnovation for a Biobased Sweden in 2050

Welcome to meet and listen too Anna Wiberg, the new program manager for BioInnovation. 

The basis for BioInnovation is a strategic innovation programme financed by VINNOVA, The Swedish Energy Agency and The Swedish Research Council Formas, and by the participating organisations. Their aim is to make Sweden Biobased in 2050. 

 

As usual we will let the audience have the opportunity to discuss and ask questions during the seminar. 

Since LUBIRC is offering coffee and sandwich we would like you to register on following link: registration 

(Föredragen hålls på engelska)

 

Place: Marie Curie, KC (Kemicentrum/Chemical Center, LU)
Time: 8.30-9.30 hours
Date: April 6, 2018

Most welcome!

Om du vill veta mer om

de begrepp som används när man talar om bioraffinaderier, industriell bioteknik, biobränsle och bioekonomi är du välkommen att läsa mer på Bioraffinaderiportalens hemsida.


Up-coming LUIBRC breakfast seminars

Acting Prof. at Food technology Karin Östergen

Title: To be announced
Date: June 1, 2018