lu.se

LUBIRC

Lund University Biobased Industry Center

Samarbeten för nya biobaserade produkter och processer

Kontakta oss för samarbeten

Hos LUBIRC finner du Lunds Universitets samlade kunskap kring biobaserade produkter och processer. Vi arbetar med att ta fram helt nya produkter och processer samt ersätta befintliga produkter och processer med biobaserad råvara och biotekniska produktionsmetoder. Vi studerar och arbetar även med de aspekter som påverkar implementering av en cirkulär och biobaserad ekonomi. Vårt mål är att LUBIRCs aktiviteter och projekt leder till att våra samarbetspartners kan omsätta resultaten på ett kommersiellt och miljömässigt hållbart sätt. 

Vidare stödjs LUBIRC av Lunds Universitet som ett tematiskt samverkansinitiativ med syftet att även stärka samverkan inom universitet samt att etablera Lunds Universitet som Nordens ledande forskningsaktör, självklara samarbetspartner och remissinstans för de som vill utveckla och verka för en cirkulär och biobaserad ekonomi.  

LUBIRC BREAKFAST SEMINAR OCTOBER 4th!

 

 

 

Iron-carbene complexes - towards a revolution in solar energy technology?

LUBIRC would like to invite you to the latest in our breakfast seminar series. The seminar will be given by Prof Kenneth Wärnmark, from the Centre for Analysis and Synthesis at the Department of Chemistry, who specialises in the design and synthesis of new organic molecules. Below is Prof Wärnmark’s summary of what he will discuss:

Moving away from today’s fossil-based fuel economy is a must. An appealing solution is to use sunlight as the primary energy source: one hour of sunlight hitting the surface of Earth is enough to provide for the entire human energy consumption for one year. The problem is how should this energy be harvested and converted into useful energy on a global scale? Today’s solar-energy technologies are based on chemical elements that are scarce and expensive, hampering the development of global solutions. In this seminar the fundamental science that we have developed, aiming at replacing such elements with abundant and inexpensive iron, will be presented. Preliminary results using the materials in laboratory solar cells and photocatalysis will be revealed.


As usual, we are providing coffee and sandwiches, so if you would like to attend, please register using the following link: 
registration 

(Föredraget hålls på engelska)

Place: Marie Curie, KC (Kemicentrum/Chemical Centre, LU)
Time: 8.30-9.30 am
Date: October 4th, 2019

A warm welcome to all!

(Föredraget hålls på engelska)

 

Om du vill veta mer om

de begrepp som används när man talar om bioraffinaderier, industriell bioteknik, biobränsle och bioekonomi är du välkommen att läsa mer på Bioraffinaderiportalens hemsida.