lu.se

LUBIRC

Lund University Biobased Industry Center

Samarbeten för nya biobaserade produkter och processer

Kontakta oss för samarbeten

Hos LUBIRC finner du Lunds Universitets samlade kunskap kring biobaserade produkter och processer. Vi arbetar med att ta fram helt nya produkter och processer samt ersätta befintliga produkter och processer med biobaserad råvara och biotekniska produktionsmetoder. Vi studerar och arbetar även med de aspekter som påverkar implementering av en cirkulär och biobaserad ekonomi.  Vårt mål är att LUBIRCs aktiviteter och projekt leder till att våra samarbetspartners kan omsätta resultaten på ett kommersiellt och miljömässigt hållbart sätt. Genom att förbättra känd teknik och utveckla nya innovativa idéer hoppas vi kunna bidra till att Sverige får en ökad och hållbar cirkulär och biobaserad ekonomi.

LUBIRC BREAKFAST SEMINAR! FEBRUARY 2018

 

Welcome back to LUBIRC breakfast seminar in spring 2018!

The open monthly LUBIRC breakfast seminar will continue in spring 2018. The first lecture will be held by Susanne Arvidsson from School of Economics and Management, LUSEM. As usual we will let the audience have the opportunity to discuss and ask questions during the seminar. 

Since LUBIRC is offering coffee and sandwich we would like you to register on following link: registration 

(Föredragen hålls på engelska)

 

Place: Marie Curie, KC (Kemicentrum/Chemical Center, LU)
Time: 8.30-9.30 hours
Date: February 2, 2018

Most welcome!

NYHET: LUBIRC vidgas till att omfatta Cirkulär Biobaserad Ekonomi

LUBIRC har fått en ansökan beviljad av Lunds Universitet för ett bilda ett tematiskt samverkansinitiativ inom Cirkulär Biobaserad ekononi. Syftet är att stärka Lunds Universitets interna och externa samverkan inom området med målet är att etablera Lunds Universitet som Nordens ledande forskningsaktör, självklara samarbetspartner och remissinstans för de som vill utveckla och verka för en cirkulär biobaserad ekonomi. 

Om du vill veta mer om

de verktyg så som Bioraffinaderier, biobränsle, industriell bioteknik med mera som används inom en Bioekonomi är du välkommen att läsa mer på Bioraffinaderiportalens hemsida.


Up-coming LUIBRC breakfast seminars

Assoc. Prof Susanne Arvidsson, Lund University School of Economics and Management, LUSEM

Title: To be announced
Date: February 2, 2018

Principal, Seed Investments Thomas Grotkjær,  Novo Holdings


Title: To be announced
Date: April 2, 2018