lu.se

LUBIRC

Lund University Biobased Industry Center

Samarbeten för nya biobaserade produkter och processer

Kontakta oss för samarbeten

Hos LUBIRC finner du Lunds Universitets samlade kunskap kring biobaserade produkter och processer. Vi arbetar med att ta fram helt nya produkter och processer samt ersätta befintliga produkter och processer med biobaserad råvara och biotekniska produktionsmetoder. Vi studerar och arbetar även med de aspekter som påverkar implementering av en cirkulär och biobaserad ekonomi.  Vårt mål är att LUBIRCs aktiviteter och projekt leder till att våra samarbetspartners kan omsätta resultaten på ett kommersiellt och miljömässigt hållbart sätt. Genom att förbättra känd teknik och utveckla nya innovativa idéer hoppas vi kunna bidra till att Sverige får en ökad och hållbar cirkulär och biobaserad ekonomi.

LUBIRC BREAKFAST SEMINAR! NOVEMBER

 

Climate Variability vs. Climate Change. What is what?

The monthly LUBIRC breakfast seminar continues with interesting lectures that presents various aspects on Circular and Biobased economy. Next seminar is held by Prof. Cintia Bertacchi Uvo from the Division of Water Resources Engineering.  

Much of what is happening with our climate and environment is attributed to climate change. However, there is much more going on within the atmosphere and oceans that affects climate. Come to listen about how climate change and climate variability compete to defining our year to year climate precipitation, temperature and even our electricity prices.

The audience will have the opportunity to discuss and ask questions on the topic. 

Since LUBIRC is offering coffee and sandwich we would like you to register on following link: registration

(Föredragen hålls på engelska)

 

Place: Marie Curie, KC (Kemicentrum/Chemical Center, LU)
Time: 8.30-9.30 hours
Date: November 3, 2017

Most welcome!

NYHET: LUBIRC vidgas till att omfatta Cirkulär Biobaserad Ekonomi

LUBIRC har fått en ansökan beviljad av Lunds Universitet för ett bilda ett tematiskt samverkansinitiativ inom Cirkulär Biobaserad ekononi. Syftet är att stärka Lunds Universitets interna och externa samverkan inom området med målet är att etablera Lunds Universitet som Nordens ledande forskningsaktör, självklara samarbetspartner och remissinstans för de som vill utveckla och verka för en cirkulär biobaserad ekonomi. 

 LAST DAY FOR REGISTRATION!

      – OCTOBER 29

Om du vill veta mer om

de verktyg så som Bioraffinaderier, biobränsle, industriell bioteknik med mera som används inom en Bioekonomi är du välkommen att läsa mer på Bioraffinaderiportalens hemsida.


Up-coming LUIBRC breakfast seminars

Prof. Cintia Bertacchi Uvo, Water Resources Engineering
Title: To be announced
Date: November 3, 2017

 

Prof. Henrik Stålbrand, Department of Biochemistry and Structural Biology
Title:
New products from hemicellulose through enzymatic catalysis
Date: December 1, 2017

 

Assoc. Prof Susanne Arvidsson, Lund University School of Economics and Management, LUSEM
Title: To be announced
Date: February 2, 2018