lu.se

LUBIRC

Lund University Biobased Industry Center

Samarbeten för nya biobaserade produkter och processer

Kontakta oss för samarbeten

Hos LUBIRC finner du Lunds Universitets samlade kunskap kring biobaserade produkter och processer. Vi arbetar med att ta fram helt nya produkter och processer samt ersätta befintliga produkter och processer med biobaserad råvara och biotekniska produktionsmetoder. Vi studerar och arbetar även med de aspekter som påverkar implementering av en cirkulär och biobaserad ekonomi. Vårt mål är att LUBIRCs aktiviteter och projekt leder till att våra samarbetspartners kan omsätta resultaten på ett kommersiellt och miljömässigt hållbart sätt. 

Vidare stödjs LUBIRC av Lunds Universitet som ett tematiskt samverkansinitiativ med syftet att även stärka samverkan inom universitet samt att etablera Lunds Universitet som Nordens ledande forskningsaktör, självklara samarbetspartner och remissinstans för de som vill utveckla och verka för en cirkulär och biobaserad ekonomi.  

LUBIRC BREAKFAST SEMINAR MAY 3rd

 

 

Membrane opportunities for a sustainable future

LUBIRC would like to invite you to the latest in their breakfast seminar series. The seminar will be given by Prof Frank Lipnizki, from the Department of Chemical Engineering, who specialises in separation processes used across a wide range of applications. At this seminar, Prof Lipnizki will take us on a journey to explain how membrane-related research activities at Lund University can contribute to the UN Sustainability Goals. The journey will start with a very brief introduction to membrane technology before moving on to membrane processes and applications from food processes to biorefineries, and from drinking water to wastewater treatment.

As usual, we are providing coffee and sandwiches, so if you would like to attend, please register using the following link: registration 

(Föredraget hålls på engelska)

 

Place: Marie Curie seminar room, KC (Kemicentrum/Chemical Centre, LU)
Time: 8.30-9.30 am
Date: May 3rd, 2019

 

A warm welcome to all!

Om du vill veta mer om

de begrepp som används när man talar om bioraffinaderier, industriell bioteknik, biobränsle och bioekonomi är du välkommen att läsa mer på Bioraffinaderiportalens hemsida.