Aktuella kurser

Här visas alla kurser som är skapade i LTH:s system för forskarutbildningskurser, och som har tillfällen skapade i Ladok, dvs kurser som är aktuella vald termin. För innevarande och kommande terminer skapas tillfällen löpande och efter att det finns ett tillfälle i Ladok (med status komplett) dyker kursen upp i listan.Centre for Engineering Education

Code Name Current occasions
GEM002F Introduction to Teaching and Learning in Higher Education (5.0 ECTS)
The course is usually given twice per term.
2019-10-28 ‐ 2019-12-02
2019-12-09 ‐ 2020-02-03
GEM006F Communicating Science (5.0 ECTS)
The course is usually given once each term.
2019-09-03 ‐ 2019-10-16
GEM041F Theory of Science and Methodology of Research (4.5 ECTS)
The course is usually given each autumn term.
2019-09-04 ‐ 2019-11-06
GEM046F Scientific Information Management (3.0 ECTS)
The course is usually given once each term.
2019-10-02 ‐ 2019-11-20
GEM056F Introductory Workshop for Newly Admitted PhD Students at Faculty of Engineering at Lund University (2.0 ECTS)
The course is usually given once each term.
2019-11-05 ‐ 2019-11-19
GEM060F Reading Skills and the Discourse of the Research Article (3.0 ECTS)
The course is usually given each autumn term.
2019-09-18 ‐ 2019-11-25
GEM065F Academic Writing for Publication in the Engineering and Science Disciplines (6.0 ECTS)
The course is usually given each spring term.
2019-09-30 ‐ 2019-12-17
2019-10-02 ‐ 2019-12-17

Computer Science (LTH)

Code Name Current occasions
EDAF30F Programming - Second Course (7.5 ECTS)
The course is usually given on demand.
2019-07-01 ‐ 2019-12-31
EDAN20F Language Technology (7.5 ECTS)
The course is usually given once each term.
2019-09-02 ‐ 2019-11-03
EDAN95F Applied Machine Learning (7.5 ECTS)
The course is usually given each autumn term.
2019-07-01 ‐ 2019-12-31

Department of Physics

Code Name Current occasions
FAF025F Theory of Superconductivity (7.5 ECTS)
The course is usually given on demand.
2019-07-01 ‐ 2019-12-31
FAF150F Medical Optics (7.5 ECTS)
The course is usually given each spring term.
2019-11-04 ‐ 2020-01-19
FAFF01F Optics and Optical Design (7.5 ECTS)
The course is usually given each autumn term.
2019-09-02 ‐ 2019-11-03
FAFN01F Lasers (7.5 ECTS)
The course is usually given each autumn term.
2019-11-04 ‐ 2020-01-19
FAFN25F Atomic and Molecular Spectroscopy (7.5 ECTS)
The course is usually given each autumn term.
2019-09-02 ‐ 2019-10-27
FFF021F Semiconductor Physics (7.5 ECTS)
The course is usually given each autumn term.
2019-07-01 ‐ 2019-12-31
FFFN05F Nanomaterials - Thermodynamics and Kinetics (7.5 ECTS)
The course is usually given each autumn term.
2019-11-04 ‐ 2020-01-19
FKFN05F Experimental Tools for Subatomic Physics (7.5 ECTS)
The course is usually given each autumn term.
2019-10-28 ‐ 2020-01-19
FKFN20F Nuclear Physics, Advanced Course (7.5 ECTS)
The course is usually given each autumn term.
2019-09-02 ‐ 2019-11-03
FMF005F Modern Trends in Many-Body and Theoretical Physics (8.0 ECTS)
The course is usually given on demand.
2019-09-02 ‐ 2019-12-31

Immunotechnology

Code Name Current occasions
KIM055F Immunology (15.0 ECTS)
The course is usually given on demand.
2019-09-02 ‐ 2020-01-19

Biomedical Engineering

Code Name Current occasions
BMEN10F Tissue Biomechanics (7.5 ECTS)
The course is usually given each autumn term.
2019-11-04 ‐ 2020-01-19
BMEN15F Optimum and Adaptive Signal Processing (7.5 ECTS)
The course is usually given each autumn term.
2019-09-02 ‐ 2019-11-03
BMEN16F Signal Separation - Independent Components (7.5 ECTS)
The course is usually given each autumn term.
2019-11-04 ‐ 2020-01-19
EEMF05F Biomedical Measurements (7.5 ECTS)
The course is usually given each autumn term.
2019-11-04 ‐ 2020-01-19
EEMN05F EMC, Noise and Noise Reduction (7.5 ECTS)
The course is usually given each autumn term.
2019-11-04 ‐ 2020-01-19
EEMN10F Computerised Measurement Systems (7.5 ECTS)
The course is usually given each autumn term.
2019-11-04 ‐ 2020-01-19

Dept of Building and Environmental Techn

Code Name Current occasions
VBR001F Fire Dynamics in Tunnels (7.5 ECTS)
The course is usually given on demand.
2019-10-02 ‐ 2020-01-23

Electrical and Information Technology

Code Name Current occasions
EDIN01F Cryptography (7.5 ECTS)
The course is usually given each autumn term.
2019-11-04 ‐ 2020-01-19
EIT165F Detection Theory (9.0 ECTS)
The course is usually given on demand.
2019-11-05 ‐ 2020-01-15
EIT175F Modern Wireless Systems - LTE and Beyond (7.5 ECTS)
The course is usually given each autumn term.
2019-09-02 ‐ 2019-11-03
EIT180F Nanoelectronic Device Processing (15.0 ECTS)
The course is usually given on demand.
2019-08-01 ‐ 2019-09-12
2019-08-15 ‐ 2019-09-26
EITN10F Multiple Antenna Systems (7.5 ECTS)
The course is usually given each autumn term.
2019-09-02 ‐ 2019-11-03
ETI260F Computational Electromagnetics (6.0 ECTS)
The course is usually given on demand.
2019-11-04 ‐ 2020-01-19
ETIN25F Analogue IC-design (7.5 ECTS)
The course is usually given each autumn term.
2019-11-04 ‐ 2020-01-19
ETIN70F Modern Electronics (7.5 ECTS)
The course is usually given each autumn term.
2019-09-02 ‐ 2019-11-03

Energy Sciences

Code Name Current occasions
MVKN55F Advanced Combustion Engine Concepts (7.5 ECTS)
The course is usually given each autumn term.
2019-07-01 ‐ 2019-12-31
MVKN70F Advanced Methods for Numerical Fluid Dynamics and Heat Transfer (7.5 ECTS)
The course is usually given once each term.
2019-07-01 ‐ 2019-12-31
MVKN90F Turbulence - Theory and Modelling (7.5 ECTS)
The course is usually given each autumn term.
2019-07-01 ‐ 2019-12-31

Chemical Engineering

Code Name Current occasions
KET121F Model Calibration of Process Systems (7.5 ECTS)
The course is usually given on demand.
2019-09-02 ‐ 2020-01-19
KETN30F Biochemical Reaction Engineering (7.5 ECTS)
The course is usually given each autumn term.
2019-09-02 ‐ 2020-01-19

Food Technology, Engineering, Nutrition

Code Name Current occasions
KLGN01F Probiotics (7.5 ECTS)
The course is usually given each autumn term.
2019-07-01 ‐ 2019-12-31

Department of Machine Technology

Code Name Current occasions
FMEN21F Continuum Mechanics (7.5 ECTS)
The course is usually given each autumn term.
2019-07-01 ‐ 2019-12-31

Technology and Society

Code Name Current occasions
VTV020F Transport Science - Overview (7.5 ECTS)
The course is usually given once each term.
2019-09-04 ‐ 2020-05-31

Department of Chemistry

Code Name Current occasions
KAK050F Chromatographic Analysis (7.5 ECTS)
The course is usually given each autumn term.
2019-07-01 ‐ 2019-12-31
KFKN10F Biophysical Chemistry (7.5 ECTS)
The course is usually given each autumn term.
2019-11-04 ‐ 2020-01-19
KOKN01F Medicinal Chemistry (7.5 ECTS)
The course is usually given each autumn term.
2019-07-01 ‐ 2019-12-31

Centre of Mathematical Sciences

Code Name Current occasions
FMA105F Image Analysis for PhD Students (7.5 ECTS)
The course is usually given on demand.
2019-11-04 ‐ 2020-01-19
FMA120F Matrix Theory (7.5 ECTS)
The course is usually given each autumn term.
2019-09-02 ‐ 2020-01-19
FMA121F Matrix Theory, Minor Course (6.0 ECTS)
The course is usually given each autumn term.
2019-09-02 ‐ 2020-01-19
FMA171F Image Analysis (7.5 ECTS)
The course is usually given each autumn term.
2019-09-02 ‐ 2019-11-03
FMAN15F Non-linear Dynamical Systems (7.5 ECTS)
The course is usually given each autumn term.
2019-09-02 ‐ 2020-01-19
FMAN30F Medical Image Analysis (7.5 ECTS)
The course is usually given each autumn term.
2019-11-04 ‐ 2019-12-20
FMAN60F Optimization (6.0 ECTS)
The course is usually given each autumn term.
2019-07-01 ‐ 2019-12-31
FMAN80F Functional Analysis and Harmonic Analysis (7.5 ECTS)
The course is usually given each autumn term.
2019-09-02 ‐ 2020-01-19
FMNN02F Introduction to Numerical Linear Algebra (7.5 ECTS)
The course is usually given each autumn term.
2019-09-02 ‐ 2019-11-03
FMNN10F Numerical Methods for Differential Equations (7.5 ECTS)
The course is usually given each autumn term.
2019-11-04 ‐ 2020-01-19
FMNN25F Advanced Course in Numerical Algorithms with Python/SciPy (7.5 ECTS)
The course is usually given each autumn term.
2019-09-02 ‐ 2019-11-03
MATM13F Differential Geometry (7.5 ECTS)
The course is usually given each autumn term.
2019-11-04 ‐ 2019-12-20
MATM30F Mathematical Foundations of Probability (7.5 ECTS)
The course is usually given each autumn term.
2019-09-02 ‐ 2019-10-23
MATM30F Mathematical Foundations of Probability (7.5 ECTS)
The course is usually given each autumn term.
2019-11-04 ‐ 2020-01-19
NUMA01F Computational Programming with Python (7.5 ECTS)
The course is usually given once each term.
2019-11-04 ‐ 2020-01-19

Automatic Control

Code Name Current occasions
FRT120F Julia for Scientific Programming (5.0 ECTS)
The course is usually given on demand.
2019-07-01 ‐ 2019-12-31
FRTN10F Multivariable Control (7.5 ECTS)
The course is usually given each autumn term.
2019-07-01 ‐ 2019-12-31
FRTN30F Network Dynamics (7.5 ECTS)
The course is usually given each spring term.
2019-07-01 ‐ 2019-12-31
Page Manager: FUD_support@lth.lu.se | 2019-10-15