Aktuella kurser

Här visas alla kurser som är skapade i LTH:s system för forskarutbildningskurser, och som har tillfällen skapade i Ladok, dvs kurser som är aktuella vald termin. För innevarande och kommande terminer skapas tillfällen löpande och efter att det finns ett tillfälle i Ladok (med status komplett) dyker kursen upp i listan.LTH-gemensamma kurser (CEE)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
GEM002F Högskolepedagogisk introduktionskurs (5.0 hp)
Introduction to Teaching and Learning in Higher Education
Kursen brukar ges två gånger per termin.
2020-09-28 –
2020-11-06

2020-12-07 –
2021-02-01

GEM006F Att kommunicera vetenskap (5.0 hp)
Communicating Science
Kursen brukar ges en gång per termin.
2020-09-01 –
2020-10-21

GEM041F Vetenskapsteori och forskningsmetodik (4.5 hp)
Theory of Science and Methodology of Research
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-09-09 –
2020-11-18

GEM046F Vetenskaplig informationshantering (3.0 hp)
Scientific Information Management
Kursen brukar ges en gång per termin.
2020-10-01 –
2020-12-10

GEM065F Akademiskt skrivande för publicering inom teknik- och naturvetenskaperna (6.0 hp)
Academic Writing for Publication in the Engineering and Science Disciplines
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-09-15 –
2020-12-04

2020-09-15 –
2020-12-04

GEM085F Introduktion till kvalitativa forskningsmetoder (6.0 hp)
Introduction to Qualitative Research Methods
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
2020-09-23 –
2020-12-09

Fysiska institutionen, LTH

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FAF025F Supraledning (7.5 hp)
Theory of Superconductivity
Kursen brukar ges på begäran.
2020-07-01 –
2020-12-31

FFF021F Halvledarfysik (7.5 hp)
Semiconductor Physics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-07-01 –
2020-12-31

FFF025F Metallorganisk gasfasepitaxi (7.5 hp)
Metal Organic Vapor Phase Epitaxy
Kursen brukar ges på begäran.
2020-07-01 –
2020-12-31

FFFN05F Nanomaterial - Termodynamik och kinetik (7.5 hp)
Nanomaterials - Thermodynamics and Kinetics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-11-04 –
2021-01-19

FFFN35F Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter (7.5 hp)
The Physics of Low-dimensional Structures and Quantum Devices
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-07-01 –
2020-12-31

Inst för biomedicinsk teknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
EEMN21F Introduktion till mikrofluidik och lab-on-a-chip system (7.5 hp)
Introduction to Microfluidics and Lab-on-a-Chip Systems
Kursen brukar ges en gång per termin.
2020-08-31 –
2020-11-01

Inst för bygg- och miljöteknologi

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
VRS005F Teorier om makt (7.5 hp)
Theories of Power
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
2020-09-02 –
2020-11-01

Inst för designvetenskaper

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
INT001F Innovation och värdeskapande inom forskning (4.0 hp)
Innovation and Value Creation in Research
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-07-01 –
2020-12-31

MAM010F Läskurs i aerosolteknologi (7.5 hp)
Reading Course in Aerosol Science
Kursen brukar ges på begäran.
2020-07-01 –
2020-12-31

MAM025F Seminariekurs i aerosolteknologi (5.0 hp)
Seminar Course in Aerosol Technology
Kursen brukar ges en gång per termin.
2020-07-01 –
2020-12-31

Matematikcentrum (inst LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FMSF10F Stationära stokastiska processer (7.5 hp)
Stationary Stochastic Processes
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-07-01 –
2020-12-31

FMSF15F Markovprocesser (7.5 hp)
Markov Processes
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-08-31 –
2020-11-01

FMSN20F Spatial statistik med bildanalys (7.5 hp)
Spatial Statistics with Image Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-11-02 –
2021-01-17

Sidansvarig: FUD_support@lth.lu.se | 2019-10-15