Betygsnämnd

Betygsnämndens sammansättning vid disputation

Betygsnämnden kan bestå av 3 eller 5 ledamöter. Minst en ledamot ska ha annan huvudman än LU. Minst en ersättare ska utses för det fall någon ledamot skulle få oväntat förhinder. Sammansättningen ska även då uppfylla angivna krav om en ordinarie ledamot ersätts. En jämn könsfördelning bör eftersträvas. Handledare får inte ingå i betygsnämnden.

Det rekommenderas att minst två ledamöter bör ha docentkompetens eller motsvarande och minst en ledamot bör vara från ett annat lärosäte.

Riktlinjer för jävssituationer och betygsnämnders sammansättning (PDF, 257 kb)

 

 

Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2019-09-27