Disputation

 

Observera

För disputationer från och med 6 november 2020 ska anmälan av disputation ske senast 12 veckor innan disputationsdatumet.

Klicka här för att visa disputationsprocessen som PDF

¹ I sin slutliga form både vad det gäller innehåll och utförande.

² Information om vilka handlingar samt uppgifter anmälan ska innehålla.

 

 

Layout och style guide

Guidelines for external PhD faculty opponents and examination committee members

Exempel på spikblad/titelblad

Elektronisk spikning: 

Info från UB

Registrering görs i: 

Lucris

Page Manager: forskarutbildning@lth.lu.se | 2019-09-27