Deltidsavstämning

LTH har infört ett moment som innebär att en deltidsavstämning ska göras minst en gång under varje doktorands utbildning. Deltidsavstämningen berör doktorander som antagits från och med 1 januari 2019 och berör de doktorander som ska avsluta sin utbildning med en doktorsexamen. 

Deltidsavstämning innebär en bedömning av utbildningen i relation till högskoleförordningens examensmål, och baseras på dokumentationen i den individuella studieplanen.

Riktlinjer för deltidsavstämning inom forskarutbildningen (PDF, 519 kb)

Praktisk information om deltidsavstämning

Page Manager: forskarutbildning@lth.lu.se | 2020-02-14