lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning innebär att företag, kommuner och organisationer köper kurser från institutioner vid LTH. På så sätt kan man utnyttja den kunskap som finns vid LTH för att höja kompetensen hos den egna personalen helt efter företagets specifika behov. Uppdragsutbildning kan omfatta kurser som finns i LTHs ordinarie kursutbud, eller kurser som läggs upp speciellt efter beställarens behov. Kursformen kan också specialanpassas, t ex som distansutbildning eller (helt eller delvis) IT-baserad utbildning.

En kurs som anordnas som uppdragsutbildning kan, men behöver inte, ge deltagarna akademiska poäng. En sådan kurs inrättas av Ledningsgruppen för grundutbildning LG GU. Kursplanen fastställs därefter av ansvarig programledning.

Intresserad av uppdragsutbildning? Kontakta LUCE, Lund University Commissioned Education (LUCE) för rådgivning och beställning via länken här bredvid.