lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Studentintervjuer

Tim Larsson

Utbildningen i väg- och vattenbyggnad ger en bredd för att kunna jobba med nästan alla frågor inom samhällsbyggnad. Samtidigt som det finns kompetens för att ge studenterna spetskunskap inom flera olika områden. De två sista åren har man stor valfrihet att inrikta sig mot det område man vill och även läsa in kurser från angränsande områden. Det finns många spännande roller att prova i arbetslivet och jag känner att jag har en bra grund att stå på för att klara av de uppgifterna.

Jag valde att läsa till civilingenjör för att jag hade ett stort intresse för matte och teknik, men inte enbart ville sitta på ett kontor. Innan jag började på väg- och vatten trodde jag det handlade mycket om räkna på avancerade konstruktioner och att bygga olika saker. Under utbildningen har jag insett hur mycket fler spännande jobb och möjligheter som finns och mitt intresse har skiftat till att jag är mer intresserad av människor och hur vi ser på våra städer.

Björn Andersson

Det bästa med LTH är att det är många olika civilingenjörsutbildningar samlade i en studentstad där det alltid är något nytt på gång. Traditionerna och  gemenskapen på LTH är något man inte ska behöva missa.

Väg och vatten är en bred utbildning med bred arbetssektor som gör att man kan variera sig i arbetslivet. Programmet har bra kontakt med företag ur näringslivet vilka kommer och föreläser eller på annat sätt medverkar i utbildningen. Många av föreläsarna forskar parallellt med undervisningen vilket gör att man kan få en inblick i vad som är på väg ut i branschen.

Jag gillar problemlösning, vilket gjorde civilingenjörsutbildning till ett naturligt val. Som civilingenjör är man inte bara attraktiv inom Sverige utan även internationellt.

Malin Ingemarson

Med mitt intresse för samhällsplanering, arkitektur, trafik och miljö blev Väg och vatten ett givet val. Utbildningen finns på flera tekniska högskolor i landet men LTH och Lund lockade mig mest. Jag som kommer från Stockholm tycker att Lund är en liten stad men närheten till allt inom staden gör det enkelt att bo här. Det korta avståndet till Malmö och Köpenhamn gör dessutom att storstadsfenomen lätt kan upplevas.

Jag läser de sista kurserna på inriktningen stads- och trafikplanering och tycker att utbildningen har varit toppenbra. Under fjärde årets hösttermin var jag på utbytesstudier i Lyon, Frankrike vilket var otroligt kul och givande. Där läste jag motsvarade kurser som på LTH men ur fransk synvinkel och med franska studiemetoder. Lite annorlunda men mycket intressant.

Till hösten skriver jag examensarbetet och efter min examen hoppas jag få ett jobb där jag kan vara med och förändra de brister, tekniska, sociala, ekonomiska och ekologiska, som idag finns i våra städer.

Edvin Aldnervik

Det bästa med Väg- och vattenprogrammet är att man får en unik inblick inom samhällsbyggandet på fl era plan. De första 2,5 åren får vi en bred grund, vilken ger en verktyg till att förstå olika processer och tillvägagångssätt inom byggande, infrastruktursystem och samhällsplanering. Senare i utbildningen inriktar man sig mot något område. Under studietiden tror jag att man tilldelas en viktig spetskompetens och samtidigt en bred kunskap kring områden som angränsar till ens område. Man tilldelas en ovärderlig helhetssyn. Utöver detta lär man sig att ständigt angripa och lösa nya problem och anta nya utmaningar.

Jag hade förhållandevis enkelt för mig inom de tekniska och naturvetenskapliga ämnena under gymnasiet och tänkte att jag skulle läsa något inom detta. Jag ville gå en utbildning som jag kunde vara säker på gav mig en stabil grund till arbetslivet. Jag ville helt enkelt inte läsa bara för att, utan för att verkligen få med mig någonting.

Civilingenjörsstämpeln innebar för mig, då som nu, en garanti för viss kvalitet.