lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Kurser & upplägg

De första tre åren innehåller ämnen som ger dig en bas inom största delen av en Väg- och vattenbyggares arbetsområde. Studietiden ägnas åt grundläggande naturvetenskapliga och tekniska ämnen samt karaktärsämnen gemensamma för alla Väg- och vattenbyggare.

Under de avslutande två åren av utbildningen skaffar du dig en fördjupad kunskapsprofil genom ditt val av specialiserade kurser och examensarbete. Detta gör du genom att välja att fördjupa dig inom ett eller flera av väg- och vattenbyggnadsprogrammets ämnesområden. Dessutom finns ett utbud av valfria kurser både inom V, vid resten av LTH samt vid Lunds universitet som du kan välja bland.

Specialiseringar inom Väg- och vattenbyggnadsteknik är (läs mer om dem här):

  • Anläggningsteknik
  • Byggproduktion och förvaltning
  • Husbyggnadsteknik
  • Konstruktion
  • Väg- och trafikteknik
  • Vattenresurshantering

Det finns även goda möjligheter till utlandsstudier samt studier inom andra ämnen, t ex språk, juridik och arkitektur.

I läro- och timplanen kan du hitta detaljerad information om kurserna. Klicka på "KS" för att se kursplanen.