lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Kontakt

Studie- och karriärvägledare

Wiveca Axner

wiveca.axner@lth.lu.se 

046 - 222 92 48

Besöksadress: E-huset (våning 5), Ole Römers väg 3, Lund

Programplanerare

Ronnie Thomasson

ronnie.thomasson@lth.lu.se

046–222 84 90

Besöksadress: E-huset (våning 5), Ole Römers väg 3, Lund

Internationell koordinator

Marie Brink

marie.brink@lth.lu.se 

046-222 37 18

Besöksadress: Kårhuset, John Ericssons väg 3, Lund