Hoppa till huvudinnehåll
En robotarm som ritar med en penna.

Teknisk matematik

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Specialiseringar

Specialiseringarna inom Teknisk matematik täcker nästan all sorts ingenjörskonst där analys och simuleringar har betydelse.

Beräkning och simulering

Bygger en bas av generella verktyg för modellering och beräkning för komplexa system och fenomen i naturen och industrin. Med denna kunskap har du möjlighet att utifrån matematik- och beräkningsteknik profilera dig inom en rad teknikområden.

Kontakt: Tony Stillfjord, tony.stillfjord@math.lth.se

Beräkningsmekanik 

Behandlar fysikaliska begrepp och matematiska metoder som är väsentliga för analys och modellering inom t.ex. energi- fordons-och flygindustrin. Den fysikaliska basen för modellformuleringen utgörs av modern teori inom fluidmekanik, hållfasthetslära, mekanik samt värmeöverföring.

Kontakt: Mathias Wallin, mathias.wallin@solid.lth.se

Bildanalys och maskinintelligens 

Maskininlärning, artif­iciella neuronnät och AI-tekniker utvecklas snabbt, framför allt inom bildanalys och datorseende där LTH har en av Sveriges starkaste forskningsgrupper. Några exempel på tillämpningar är datorstödda medicinska diagnoser, autonom fordonsnavigering, multispektral monitorering och ansiktsigenkänning. Det finns en mycket stark arbetsmarknad inom området.

Kontakt: Kalle Åström, karl.astrom@math.lth.se och Mikael Nilsson, mikael.nilsson@math.lth.se

Biologisk, ekologisk och medicinsk modellering

Ger kunskap om matematisk och statistisk modellering, simulering och beräkning inom biovetenskaperna. Analys av extremvärden i klimatmodeller och simulering av biologiska system är exempel på inslag i utbildningen.

Kontakt: Johan Lindström, johan.lindstrom@matstat.lu.se

Finansiell modellering

Ger kunskap om grundläggande teorier om finansiell risk, riskhantering, värdering och prissättning till exempel inom options-, försäkrings- eller elmarknaden.

Kontakt: Magnus Wiktorsson, magnus.wiktorsson@matstat.lu.se

Programvara

Lär dig hur stora programvarusystem utvecklas. Kurserna behandlar alla delar av utvecklingen, från hur man ställer krav på systemen till hur man utvecklar dem med avancerade programmeringstekniker, samt hur man testar dem. Du kommer att kunna arbeta med t.ex. telekommunikation, signalbehandling, mediahantering eller robotik och automation.

Kontakt: Per Andersson, per.andersson@cs.lth.se

System, signaler och reglering 

Bygger en bred bas av matematiskt systemvetenskapliga verktyg och teori. Komplexa signal- och informationsintensiva system blir allt vanligare och studenter rekryteras såväl nationellt som internationellt inom t.ex. säkerhets- och fordonsindustrin.

Kontakt: Anton Cervin, anton.cervin@control.lth.se och Johan Nilsson, johan.nilsson@bme.lth.se