lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Kurser & upplägg

Under första året läser du grundläggande kurser inom matematik , bl. a. analys,  linjär algebra och en grundläggande kurs i programmering. Kurserna utgör basen för hela den fortsatta utbildningen. Du läser också två profilkurser: Matematisk modellering och Matematisk kommunikation.

Vidare ingår grundläggande kurser i fysik och mekanik. Ett genomgående tema för andra året är matematisk systemteori och systemteknik. Under andra året läser du också en grundläggande kurs i ekonomi.

Under ditt tredje år läser du ytterligare matematiska kurser. I dessa behandlas begrepp och teori som är centrala både inom matematik och inom tillämpningar.

Under fjärde och femte året väljer du en specialisering, där du fördjupar dig inom något teknikområde där matematiken används. 

Specialiseringarna är:

  • Beräkning och simulering
  • Biologisk, ekologisk och medicinsk modellering
  • Beräkningsmekanik
  • Finansiell modellering
  • Programvara
  • Signaler, system och reglering
  • Bilder och grafik

I läro- och timplanen kan du hitta detaljerad information om kurserna. Klicka på "KS" för att se kursplanen.

Kurser (läro- och timplan)