Hoppa till huvudinnehåll
Abstrakt bild. Foto.

Teknisk fysik

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Reglersystem

Reglerteknik och automation handlar om hur modellering och återkoppling kan användas för att styra, reglera och optimera allt från stora industriella system inom, t.ex. produktion, transport och kommunikation, till mekatroniska inbyggda system.
Reglerteknik, läran om återkopplade dynamiska system, är ett grundläggande ämne inom systemteknik. Reglertekniska principer såsom återkoppling och framkoppling, har universell tillämpbarhet och har lett till att reglerteknik är en viktig ingrediens i t.ex. elektronik, kommunikationsnätverk, fordon, samt inom tillverknings- och processindustrin där det är en viktig del av industriell automation. Specialiseringen i reglerteknik och automation leder till djupkunskap inom ett område som är generellt tillämpbart i alla typer av system (industriella system, elkraftsystem, ekonomiska system, biologiska system, etc).

I nästan alla industriella processer förädlas produkter genom användning av energi. Både massflöden och energiflöden skall styras. Gemensamt för detta är överordnad styrning på hög systemnivå, där lagerhållning, synkronisering m.m. hanteras. Under denna finns lokal styrning av en enhetsprocesser eller robotar. Ännu längre ned finns t.ex. styrningen av en enskild led i roboten och längst ned finns t.ex. styrningen av strömmen i en lindning i motorerna i robotens leder. Genom att på överordnad nivå planera produktionen och dess styrning väl kan både energi- och materialbehov optimeras. Allt detta sker i realtid och kräver kunskaper i allt från industriell automation till realtidsstyrning av t.ex. servomotordrifter.

Läs mer om LTH:s profilområde “AI och digitaliseringens grundpelare” där reglerteknik ingår som en viktig del:

AI och digitaliseringens grundpelare

I läro- och timplanen finns kurser inom specialiseringen listade.

Läro- och timplanen F

För mer information om specialiseringen, kontakta Anton Cervin på anton.cervin@control.lth.se.