Hoppa till huvudinnehåll
Abstrakt bild. Foto.

Teknisk fysik

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Programvara

Programvara har avgörande betydelse för många produkter som man oftast inte tänker på som datorer. Många är säkert medvetna om att företag som Ericsson, under de senaste 25 åren, gått från att tillverka elektro-mekaniska produkter till en situation där över 80% av utvecklingskostnaderna består av programvaruutveckling, men situationen är densamma i de flesta andra branscher och för företag som ABB, Saab och Volvo. Alla de stora verkstadsindustrierna är idag till stora delar programvaruleverantörer och bilden av beroende av programvara är ännu tydligare i mindre och nyare företag. I takt med att man använder mekaniska eller elektriska standardkomponenter hamnar allt mer av det som skapar konkurrensfördelar för en produkt i programvara. För att hävda sig i konkurrensen, och producera både billigare och bättre produkter än konkurrenten, måste ett företag ligga i framkanten även när det gäller  programvaruutveckling. Detta gäller självklart i den rena programvaruindustrin, men alltså också i verkstadsindustrin, och i branscher där det inte redan är tydligt går utvecklingen mot datorisering snabbt. Telekom, fordon, medicinsk teknik och försvar är bara några av de branscher som berörs.

Ingenjörer som behärskar ett teknikområde och dessutom har fördjupade kunskaper i programvaruutveckling är då speciellt värdefulla i industrin där hårdvaru- och mjukvaru-lösningar ofta är utbytbara. Specialiseringen mot Programvara ger dig en möjlighet att komplettera din kompetens med områden som är väsentliga för en sådan yrkesroll. För produkter som innehåller inbyggda datorer, vilka är i sampel med omgivningen, ger kurser som Realtidsprogrammering viktiga verktyg. För design av programsystem är en kurs i objektorienterad modellering en viktig utgångspunkt. En bakgrund i C/C++ kan också göra dig mer attraktiv på arbetsmarknaden. Nästan alla större programsystem har delar som berör materialet i kurserna Databasteknik och Kompilatorteknik vilka ger en bredare teknikprofil att stå på.

En uppsättning kurser pekar mot förståelse för större programsystem och situationer med många utvecklare. Kursen Programvaruutveckling i grupp ger dig erfarenhet av att arbeta samman i ett team och Konfigurationshantering ger nyckeln till hur man arbetar även mellan grupper i ett stort, kanske distribuerat, projekt. Kurserna inom Kravhantering och testning pekar vidare mot projektledning inom programvaruutveckling.

Nästan alla tekniska system styrs av datorer med tillhörande programvara. En teknisk fysiker med specialkompetens inom programmering och utveckling av stora programsystem är mycket eftertraktad på arbetsmarknaden.

I läro- och timplanen finns kurser inom specialiseringen listade.

Läro- och timplanen F

För mer information om specialiseringen, kontakta Per Andersson på per.andersson@cs.lth.se.