Hoppa till huvudinnehåll
Abstrakt bild. Foto.

Teknisk fysik

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Nanofysik

Nanofysikspecialiseringen bygger vidare främst på kurserna kvantnano och fasta tillståndets fysik. Nanofysik, och nanovetenskap i allmänhet, har förutspåtts bli framtidens teknik på många vis.

Nanometerkonsortiet vid LU/LTH har länge varit världsledande på tillverkning av nanotrådar, och på senare år har flera spin-off företag startas utifrån tillämpad forskning. Två av dessa företag är inriktade på lysdioder (Glo) respektive solceller baserade på nanostrukturer. Sensorer för detektion av små mängder av något ämne, t.ex. specifika molekyler i utandningsluft, är en annan nanotillämpning mycket nära kommersialisering. Globalt handlar nanoindustrin mycket om att skräddarsy ytegenskaper, men elektronik- och medicintillämpningar är växande områden.

Inom nanofysiken studeras såväl kvantfenomen i nanostrukturer som design och framställning av material och komponenter på atomär nivå. Grundmaterialen för många nanostrukturer är halvledare. Många av de intressanta strukturerna är för små för att man ska kunna använda konventionella metoder för mikroelektroniktillverkning. I stället strävar man efter att utnyttja själv-organisering (eng. self-assembly), vilket är naturens eget sätt att bilda små partiklar, som exempelvis kvantprickar och nanotrådar. Att förstå och kontrollera sådana processer är viktigt både ur grundforsknings- och kommersiell synvinkel – ska en struktur kunna massproduceras måste tillverkningsprocessen vara mycket tillförlitlig och ska man kunna styra processen måste man ha en god förståelse av hur material själv-organiserar sig.

Mer information om kurserna och länkar till kurshemsidor hittar du här:

Läro- och timplanen F Läro- och timplanen F 
    I läro- och timplanen finns kurser inom specialiseringen listade