Hoppa till huvudinnehåll
Abstrakt bild. Foto.

Teknisk fysik

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Medicinsk teknik

Flera internationella spetsprestationer inom medicinsk teknik kommer från Lund, exempelvis Alwalls utveckling av den konstgjorda njuren, Edlers och Hertz utveckling av ultraljudsdiagnostiken och Elmquists utveckling av pacemakern. Flera av dessa forskningsinsatser har bildat basen för uppbyggnaden av internationella medicintekniska industrier. Även idag finns inom LTH ett flertal institutioner med medicinteknisk verksamhet på högsta internationella eller nationella nivå. För mer information om medicinsk teknik kan du läsa om LTH:s profilområde Teknik för hälsa.

LTH:s profilområde Teknik för hälsa

Specialiseringen ger kurser inom ett brett spektrum av området från givarteknologier och bakomliggande fysik, till modellering och signal- och bildbehandling. Flera kurser ger också den medicinska bakgrunden inom fält som biologi, fysiologi och anatomi.

Målsättningen med specialiseringen är att ge en stark kunskapsgrund för den som i framtiden vill arbeta på företag inom medicinsk teknik, som sjukhusingenjör och/eller med forskning inom medicinsk teknik. Specialiseringen är även en utmärkt bas för arbete inom andra arbetsområden som t ex läkemedel, bioteknik, miljövård, rehabilitering etc.

I läro- och timplanen finns kurser inom specialiseringen listade.

Läro- och timplanen F

För mer information om specialiseringen, kontakta Ingrid Svensson på ingrid.svensson@bme.lth.se.