Hoppa till huvudinnehåll

Teknisk fysik

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Fotonik

Bild: Photonics-21 Bild: KUKA Schweißanlagen GmbH/Photonics-21 Bild: Osram/Photonics-21 

Fotonik är ett snabbt expanderande vetenskapsområde som vuxit fram de senaste årtiondena och som kombinerar modern elektronik och optik. Fotonik  omfattar olika sätt att generera, kontrollera, detektera och tillämpa ljus (fotoner).  Precis som tillämpningar av elektronik ökade dramatiskt i och med att transistorn uppfanns 1948, revolutionerades fotoniken då lasern introducerades 1960. Området expanderade sedan kraftigt i samband med teleekommunikationsrevolutionen. Optisk kommunikation, med hjälp av optiska fibrer, i samspel med andra integrerade fotonikkomponenter, utgör i dag huvuddelen av infrastrukturen för t.ex. internet.

Fotoniken kan delas in i tre huvudområden; ljuskällor och modulering av ljus, informations-och kommunikationsteknik samt tillämpningar som utnyttjar information från växelverkan mellan ljus och materia. En stor del av de sistnämnda finns inom medicin och biologi.

Fotonik är ett snabbt växande industriområde. Den årliga ökningen i Europa är för närvarande 20% (för tillämpningar av fotonik inom biologi och medicin är motsvarande siffra 40%). Antalet patent inom fotonik ökar också mycket snabbt, vilket talar för en fortsatt dynamisk utveckling. Många svenska, och internationella, företag arbetar med, utvecklar, tillverkar och säljer fotonikprodukter. 

Specialiseringen täcker de tre huvudområdena inom fotonik: optik och lasrar (generering och manipulation av ljus, särskilt laserljus, en kurskedja om fyra kurser som bygger på samma kursbok – Fundamentals of Photonics), kommunikation (inom de synliga, infraröda och mikrovågs­områdena) och diagnostik (tillämpningar av ljus-materia växelverkan, särskilt inom miljö och medicin).

Lärarna inom specialiseringen har goda kontakter med en rad fotonikrelaterade företag i närområdet (Skåne- Köpenhamn): Sony Ericsson, Anoto, FOSS, Epsilon, Crystal Fibre, Koheras, Vistapoint, SpectraCure, Opsis, AstraZeneca, Inspectra Analys, FlatFrog Laboratories, Gambro, men även i övriga Sverige (t.ex. Optronics, som erbjuder ett traineeprogram i Fotonik till LTH-studenter, Azpect och Spektrogon). Vi har vidare goda kontakter med ett stort europeiskt initiativ,  Photonics 21, som förenar huvuddelen av fotonikindustrin i Europa, med mer än 1400 deltagande företag och forskningscentra.  Vi har således goda möjligheter att hjälpa studenter till exjobb i Europa inom företag med fotonikverksamhet eller på universitet.

Fotonikspecialiseringen ges huvudsakligen på fysiska institutionen, med koppling till världs­ledande forskning vid Lunds Lasercentrum (LLC), men även på institutionen för elektro- och informationsteknik. LLC är det största centret i Norden inom laser och spektroskopi, och fungerar även som en europeisk anläggning.  Det finns en stark koppling till MAX-lab och fotonik förväntas spela en ytterligare viktig roll i utveckling av den nya synkrotronljus­anläggningen MAX IV.

Specialiseringen inom fotonik ges även som en internationell master, vilket bidrar till en mycket internationell studiemiljö.

Mer information om kurserna och länkar till kurshemsidor hittar du här:

Läro- och timplanen F Läro- och timplanen F 
    I läro- och timplanen finns kurser inom specialiseringen listade