Hoppa till huvudinnehåll
Abstrakt bild. Foto.

Teknisk fysik

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Finansiell modellering

Matematiska och statistiska modeller och metoder spelar en allt viktigare roll inom ekonomisk verksamhet vid till exempel banker och försäkringsbolag. Inom denna specialisering byggs en bred bas inom ekonomiska områden åtkomliga för kvantitativ modellering och analys. Exempelvis spelar statistiska och matematiska metoder en avgörande roll inom riskbeskrivning och prissättning av finansiella instrument som optioner. 

I läro- och timplanen finns kurser inom specialiseringen listade.

Läro- och timplanen F

För mer information om specialiseringen, kontakta Magnus Wiktorsson på magnus.wiktorsson@matstat.lu.se.