Hoppa till huvudinnehåll
Abstrakt bild. Foto.

Teknisk fysik

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Energisystem

Miljö- och energifrågor har blivit alltmer viktiga för samhälle och näringsliv, och det behövs omfattande ansträngningar för att förverkliga en hållbar utveckling. All energianvändning påverkar miljön, och det kan ofta krävas en händelse som ett längre strömavbrott för att vi ska börja reflektera över hur mycket energi vi faktiskt använder, och på vilket sätt.

F-ingenjörer kommer i sitt yrkesliv att syssla med generell problemlösning - i företag, organisationer eller förvaltningar. Specialiseringen Enegisystem är till för dig som är särskilt intresserad av problemlösning inom miljöområdet. Sådana uppgifter finns inom företagen, t ex i samband med strategiska val av produktionsmetoder, produkters funktionsprinciper eller val av teknisk utrustning; eller inom offentlig förvaltning där man sysslar med långsiktig planering eller t ex framtida regelverk inom miljöområdet.

Inom denna specialisering har du möjlighet att skaffa dig kompetens inom specifika miljötekniska områden och övergripande kunskap om hur miljöproblem definieras i samhället, och vilka strategier som kan tillämpas för att lösa dem. Dina kunskaper i fysik får direkt användning inom miljömätteknik, där du kan fördjupa dig i olika mätmetoder för bland annat luftburna partiklar och molekyler. Kurser inom energisystem ger dig en djup insikt i miljö och energi från ett systemperspektiv, till exempel hur en livscykelanalys för en produkt genomförs och vilken lagstiftning och andra styrmedel som samhället har. Du kan också fokusera mer på energiteknik som distribution av energi i form av el och fossila bränslen, alternativa energikällor och hybrida system. Mer information om specialiseringen kommer snart.

I läro- och timplanen finns kurser inom specialiseringen listade.

Läro- och timplanen F

För mer information om specialiseringen, kontakta Marcus Thern på marcus.thern@energy.lth.se.