Teknisk fysik

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Biologisk och medicinsk modellering

Inom denna specialisering sysslar du med matematisk modellering, simulering och beräkning inom biovetenskaperna, av intresse för bland annat läkemedels- och medicinsk industri samt sjukvård. Ett aktuellt område är bioinformatik, där det idag finns ett stort behov av nya matematiska metoder för att söka och känna igen mönster i stora informationsmängder, t ex databaser av gener. Medicinsk modellering är en annan växande sektor, som inkluderar bland annat utveckling av hjälpmedel för medicinska diagnoser med hjälp av bilder och signaler. 

 

Mer information om kurserna och länkar till kurshemsidor hittar du här:

Läro- och timplanen F Läro- och timplanen F
    I läro- och timplanen finns kurser inom specialiseringen listade