Hoppa till huvudinnehåll
Abstrakt bild. Foto.

Teknisk fysik

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Acceleratorer - fysik och teknik

Acceleratorer blir allt viktigare instrument för forskning och utveckling, och kan hjälpa oss att se allt djupare in i materien. Genom att accelerera partiklar till höga hastigheter och noga kontrollera deras banor, kan man till exempel skapa extremt rent ljus eller skurar av neutroner vilket kommer att användas i MAX IV respektive ESS. Andra tillämpningar av acceleratorer kan både röra sig om relativt små och lågenergetiska anläggningar i sjukhusmiljö som stora komplex som CERN för elementarpartikelfysik.

Två större forskningsanläggningar i miljardklassen planeras i Lund: MAX IV och ESS. I den här specialiseringen kan du studera acceleratorfysik och -teknik där du lär dig hur den här sortens anläggningar fungerar. Dessutom kan du lära dig om vad man kan använda dem till och instrumenteringen till mätstationerna.

Specialiseringen ger även en fördjupning inom nukleär fysik. Subatomär fysik är ett forskningsområde som tar upp vitt skilda frågeställningar – kol14-datering, DNA-skador orsakade av strålning, kvark-gluon-plasma, exotiska kärnor och supertunga element är några exempel. Gemensamt för den experimentella och den tillämpade forskningen är att man använder sig av större eller mindre partikelacceleratorer, medan den teoretiska forskningen är just kärnstrukturteoretisk – man vill förklara de fenomen man ser inom den experimentella subatomära fysiken.

Inom tillämpad kärnfysik fokuseras på hur jonstrålar och kärnfysikalisk mätteknik, framförallt m.h.a. de små partikelacceleratorer som finns i Lund, kan användas för att analysera en mängd olika typer av prov, t.ex. medicinska, biologiska eller geologiska. Joniserande strålning används här för att ta reda på provets sammansättning, för att modifiera prov eller för att helt enkelt ta reda på hur provet reagerar på strålning.

I läro- och timplanen finns kurser inom specialiseringen listade.

Läro- och timplanen F

MAX IV-laboratoriet har en utbildningshemsida med lite information om de kurser som ges i samarbete med laboratoriet.

Läs om utbildning på MAX IV

Observera att flera av kurserna i specialiseringen (finns noterat i kursplanen för de kurser det gäller) ges av annan fakultet än LTH och därför kan ha annorlunda start/slut av läsperiod och liknande. De finns heller inte i LTH:s schemagenerator, men information ska komma bland annat på Naturvetenskapliga fakultetens fysik-utbildningssidor men också på MAX IV-laboratoriets sida.

För mer information om specialiseringen, kontakta Jesper Wallentin på jesper.wallentin@sljus.lu.se.