lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Utlandsstudier

På LTH har du många olika möjligheter att göra en del av din utbildning utomlands – i stort sett var som helst i världen! Du väljer själv om du inom din specialisering vill läsa kurser, göra examensarbete eller praktisera utomlands. Är du beredd att förlänga din studietid en termin eller två, kan du få ytterligare en examen från något annat europeiskt land eller Japan. Vill du trots allt helst läsa din specialisering på LTH, finns för flera program möjligheten att tillbringa en termin i årskurs 3 på ett nordamerikanskt universitet, enligt en i förväg fastställd studieplan.

Möjligheterna är många – tag chansen!

Läs mer om utlandsstudier

Utbytesstudenter berättar