lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Mottagningen

Under mottagningssveckan blir du och alla andra nya LTH-studenter välkomnad av Viktor Öwall, rektor på LTH. Därefter tar programledningen, lärarna och studievägledningen hand om dig. De presenterar utbildningen och tydliggör både mål och innehåll. På flera av våra utbildningsprogram är matematikrepetitionen en del av din första vecka. Vi bildar även faddergrupper av äldre och nya studenter.

Vad är syftet med mottagningen?

  • Att lära känna kurskamrater, äldre teknologer, Studie- och karriärvägledare och lärare
  • Att få kännedom om helheten i utbildningen, vad som händer under första studieperioden, komma in i studierna med planering, yrkesrollen
  • Att känna sig hemmastadd på Campus och i staden

Under introduktionen pågår också den så kallade nollningen som är Teknologkårens och sektionernas traditionella jippo för att skapa gemenskap bland de nya studenterna, nollorna, och för att lära känna de äldre studenterna på LTH.

Mottagning är obligatorisk medan nollningsupptågen är frivilliga.

Läs mer om nollningen