lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Hur skriver jag ett Statement of Purpose?

  • I ditt Statement of Purpose (målsättning och motivation) skall du på engelska motivera varför du vill studera utomlands på max en A4-sida. Det är främst ditt förstahandsval som ska motiveras, men motivera gärna i mån av utrymme även övriga val. Du lämnar alltså in ETT Statement of Purpose även om du söker flera universitet.
  • Var noga med språket i ditt Statement of Purpose och be gärna någon utomstående läsa genom det innan du lämnar in ansökan!
  • Motivera på ett väl genomtänkt och trovärdigt sätt varför du vill studera utomlands, valet av universitet, anknytningen till ditt utbildningsprogram och vilken nytta utbytesstudierna kan ge i framtiden.  Utgå från ett akademiskt perspektiv. 

Tänk på att motivationsbrevet i första hand riktar sig till LTH:s ansökan. Om du blir nominerad så har du möjlighet att revidera ditt motivationsbrev till värduniversitetet.