Inför ansökan till LTH

Förberedelser inför ansökan

Följande dokument ska förberedas och laddas upp med ansökan.

 1. Studieplan
  Motsvarande 30 hp/termin för varje universitet du söker.
  Se instruktioner, och ladda ner studieplanen här.
 2. Statement of Purpose
  Motivationsbrev på engelska med fokus på ditt förstahandsval.
 3. Curriculum Vitae (CV)
  På engelska med foto. Utforma det som du själv vill.
 4. Portfölj för A och ID (eller A3-sida med projektbilder för ID åk2)
  För information om portfölj för A-studenter klicka här.
 5. Eventuella tilläggsmeriter
  För vilka engagemang som ger tilläggsmeriter, klicka här.
  OBS! Kan komma att ändras.
  Ansökan om tilläggsmeriter är öppen: Fyll i formuläret enligt instruktioner.

Behörighet och urval

Behörighetsbedömning och meritvärdering utgår endast från resultat fram till och med omtentamensperioden i augusti för ansökan under hösten, och ordinarie tentamensperiod i januari för ansökan i Andra chansen. Resultat efter respektive perioder tas ej med.

För mer information om behörighet och urval läs i rektorsbeslutet.

OBS! Nytt rektorsbeslut om behörighet och urval gäller från och med HT20.

Behörighetskrav för studenter på LTHs femåriga program

 • Vid ansökan är aktiv student och registrerad för heltidsstudier eller har beviljats studieuppehåll från ditt program.
 • Minst 60 hp examinerade eller tillgodoräknade inom utbildningen.
 • För Industridesign-studenter i årskurs 2 är kravet 50 hp.
 • Eftersläpning i grundblocket får uppgå till högst 15 hp (7,5 hp för arkitektstudenter).
 • Utbytesstudier inom arkitektutbildningen kan ske från årskurs 4.
 • Utbytesstudier för Industridesign (KID)-studenter kan ske termin 5.

Behörighetskrav för studenter på LTHs internationella masterprogram (2-åriga) 

Som student på LTHs övriga masterprogram är du behörig att söka vid LTHs ansökningsperiod på våren (Andra chansen) om du uppfyller följande:  

 • Minst 30 hp examinerade inom utbildningen.
 • Eftersläpning får uppgå till högst 0 hp.
 • Minst medelbetyg 4,0 krävs (Portföljbedömning för MID-, SUDes- och MARK-studenter).

Tänk på!

 • Är du inte behörig har du möjlighet att komplettera med en dispensansökan, med tydliga argument för att frångå behörighetskraven som nämnts ovan.
 • Har du bytt program? Kontrollera att du uppfyller behörighetskraven på ditt nuvarande program.
 • Studenter som antagits till senare del av program och ännu inte uppfyller behörighetskravet på det nya programmet behöver inte ansöka om dispens om studietakten vid LTH det senaste året uppgår till minst 27hp/termin.

Viktiga datum

Andra chansen, restplatser inför utbyte lå 2020-2021

3 - 17 februari 2020 kl. 12:00

Höstens ansökningsomgång 2020 (inför utbyte lå 2021-2022)

preliminärt: 1 oktober - 7 november 2020 kl. 12:00

Vad innebär heltidsstudier?

Det är ett krav att läsa motsvarande 30 HP vid utbytesstudier. Olika universitet och länder använder olika poängsystem. 

I Europa är det vanligt med ECTS. 
1 ECTS = 1 HP

För länder utanför Europa, har vi sammanställt en lista.

Här hittar du mer information om tillgodoräknande.

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2018-12-11