Ansökan till LTH

Instruktioner för ansökan till LTH

Innan du ansöker är det viktigt att du läser igenom följande punkter:

 • Läs igenom Inför Ansökan om vilka dokument som ska laddas upp i ansökan och hur de ska fyllas i. 
 • Kontrollera samtliga filer innan du laddar upp dem då vi inte kan hantera ansökningar vars filer är tomma eller av någon anledning inte går att öppna.
 • Namnge filerna korrekt enligt nedanstående instruktioner.
 • Sammanfoga samtliga studieplaner i ett dokument. 
 • Bilagorna får totalt sett inte överstiga 20MB.
 • Om du har ansökt om utbyte tidigare och vill söka på nytt måste du först meddela oss för att kunna göra en ny ansökan.

Följ nedanstående instruktioner när du har läst igenom ovanstående punkter och är redo att ansöka:

 • Fyll i ansökan online.
  OBS! Använd din studentmail!
 • Följande bilagor ska laddas upp med ansökan i PDF-format:
  • Studieplan
   För att ladda ner, klicka här.
   Namnge filen: Studieplan
  • Statement of Purpose
   Namnge filen: SoP
  • Curriculum vitae
   Namnge filen: CV
  • Portfölj (A och ID) eller A3-sida med projektbilder (ID åk2)
   Namnge filen: Portfolio
  • Eventuell dispensansökan
   Namnge filen: Dispens
  • Eventuella tilläggsmeriter
   För vilka engagemang som ger tilläggsmeriter, klicka här
   OBS! Kan komma att ändras.
   När ansökan för utbytesstudier har öppnat ska formuläret här fyllas i enligt instruktioner.

Preliminärnominering och granskning av studieplanen

När utbytesplatserna har blivit fördelade kommer du få ett mail med ett preliminärt nomineringsbeslut. Om du har blivit preliminärnominerad kommer du får instruktioner om hur du ska du ladda upp din studieplan för att få den granskad av din programledare. I spalten till höger hittar du särskilda studieplaner beroende på program.

Notera att deadlinen är kort, så spara dina studieplaner! Blir studieplanen godkänd och du väljer att tacka ja kommer LTH att nominera dig till det mottagande universitetet. Därefter ska du ansöka till värduniversitetet.

Om du har blivit preliminärnominerad:

 • Kan du inte stå i väntelista till högre eller lägre rankat universitet.
 • Och väljer att tacka NEJ innan deadline kan du ansöka i Andra Chansen.
 • Och väljer att tacka NEJ efter deadline kan du inte ansöka i Andra Chansen.

Om du inte har blivit preliminärnominerad:

 • Kan du stå i väntelista till dina sökta universitet.
 • Kan du ansöka i Andra Chansen.

Meritvärdering

En meritvärdering görs av samtliga ansökningar och studenterna nomineras i meritvärdesordning på sitt högst prioriterade alternativ. Rangordning av studenter sker endast till sådana universitet som har fler sökande än antalet platser. Vilka dessa är varierar från år till år.

OBS! För studenter antagna till de 2-åriga engelskspråkiga internationella mastersprogrammen gäller specifika regler (se Rektorsbeslut).

Uträkning av meritvärde

Medelbetyget räknas utifrån det studieresultat som hämtas från Ladok av Internationella avdelningen. Meritvärdet beräknas som summan av medelbetyget och eventuella tilläggsmeriter:

 • Medelbetyg (max 5) + tilläggsmeriter (max 0,5)
 • Vid lika meritvärde avgörs rangordningen av Statement of Purpose.
 • Meritvärdering tillämpas inte vid bedömning av ansökningar från arkitekt- och industridesigndesignutbildningarna.

Bedömning av portfölj (A och ID)

Följande beaktas vid bedömning av portföljer av sökande från arkitektutbildningen:  

 • Progressionsnivå avseende både bredd och specialkompetens
 • Originalitet
 • Utförande och kommunikationsförmåga

Följande beaktas vid bedömning av portföljer av sökande från industridesignutbildningen:

 • Analytisk förmåga
 • Kreativ förmåga
 • Gestaltningsförmåga

Vid lika bedömning av portföljer vägs Statement of Purpose, CV och studie- och tilläggsmeriter in. 

Preliminärnominering

Vid preliminärnominering ska du lämna in samma studieplan som vid ansökan till LTH.

För studenter vid följande program ska även en programspecifik studieplan lämnas in:

I-studenter: Info och studieplan
M- och MTd-studenter: Studieplan
F-studenter: Studieplan
B-studenter: Studieplan
K-studenter: Studieplan

 

 

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2018-12-05