lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Utbytesstudier

Som utbytesstudent vid LTH har du möjlighet att studera i alla världsdelar. Du kan läsa en eller två terminer vid något av våra drygt 150 partneruniversitet runtom i världen.

Läs mer nedan om vad utbytesstudier innebär! 

 

Vad händer nu?

Vecka 47-48
Ansökningarna behandlas.

Slutet av vecka 48 (preliminärt 29 november)
Preliminärnominering, även besked till de som inte har fått plats, meddelas.

Omgående efter preliminärnominering meddelats
Du ska ladda upp din studieplan till universitetet du har preliminärnominerats till omgående i Sharepoint. Instruktioner skickas vid preliminärnomineringen.

Vecka 49
Kontroll av studieplaner.

I löpet av vecka 50 (preliminärt 13 december)
Slutligt nomineringsbeslut.

I löpet av vecka 50 (preliminärt 15 december)
Tacka ja/nej till erbjuden plats.

VIKTIGT: Datumen är preliminära vilket innebär att de kan komma till att ändras. Det är viktigt att du kollar din mail noggrant och ofta under denna period så att du inte missar viktig information.

 

Kontakta Internationella avdelningen LTH

Öppetidermejla gärna för tidbokning: 

Måndag, tisdag, torsdag, kl. 10:00-14:00

Besökadress:

Kårhuset, John Ericsson väg 3, Lund

1. Vart kan jag åka?

LTH har partneruniversitet i hela världen och skickar årligen över 350 studenter på utbyte. Listorna över sökbara universitet uppdateras inför varje ansökningsomgång och universitet kan då tillkomma eller tas bort.

LTHs utbytesplatser

Lista över sökbara universitet under ansökningsperioden hösten 2018:

Engineering [EXCEL] [PDF]

Architecture [EXCEL] [PDF]

Industrial Design [EXCEL] [PDF]

  

Global engineering 3 (GE3) (Listan uppdaterad 181025) Universitet markerade i rött är ej sökbara genom GE3. Läs mer om GE3.

Informationen om universiteten i listorna ovan inhämtas från LTH/LU:s partneruniversitet och kan komma att förändras.

OBS! Notera eventuella restriktioner inom ämnesområde eller möjlig studieperiod på varje universitet. Välj majoriteten av kurser inom en och samma fakultet/department. Valet av fakultet/department styr nomineringen.

 

 

Reseberättelser och bloggar

Ta del av tidigare studenters reseberättelser om sin studietid utomlands. Berättelserna kan innehålla värdefulla beskrivningar av studiemiljö och tips om kurser, boende, sociala aktiviteter och packning. Detta kan du ha nytta av när du väljer universitet för din ansökan om utbytesstudier samt när du som har nominerats gör dig redo att åka.

Partneruniversitetens faktablad

Här kan du hitta faktablad som våra partneruniversitet har skickat till oss. Där kan finnas information om ansökan, datum, kontaktpersoner, bostad, visum mm. Observera att aktuell lista över vilka universitet du kan söka till hittar du här. Tänk också på att uppgifterna kan ha förändrats sen faktabladet skrevs. Mest aktuell information brukar finnas på universitetens hemsidor.

Argentina

Instituto Tecnologico de Buenos Aires (2018)

 

Australien

La Trobe University (2016/17)

University of Western Australia (2017/18)

University of Sydney (2017/18)


Belgien

Université de Liège (2014/15)

Université Libre de Bruxelles (2016/17)


Brasilien

PUC Rio de Janeiro (2017/18)

Universidade Federal do Rio de Janeiro (2016/17)

UNESP 

Universidade de São Paulo (2017/18)


Chile

Universidad Técnica Federico Santa María (2017/18)


Colombia 

Universidad de los Andes (2017)


Danmark

Designskolan Kolding (2016/17)

KADK Arkitektur (2016/17)


Finland

Aalto University ARTS (2017/18)

Lappeenranta University of Technology (2017/18)

University of Lapland (2016/17)

University of Vaasa (2014/15)


Frankrike 

École Centrale Paris (2016/17)

École d'Architecture de Paris-La Villette (2016/17)

INP Grenoble (2016/17)

INSA Lyon (2016/17)

INSA Toulouse (2016/17)

ISAE Supaero (från 2014) 

Université de technologie de Troyes (2015/16)


Island 

Háskóli Íslands (2017/18)

Reykjavík University (2016/17)

Italien

Politecnico di Milano (2015/16)

Università degli studi di Padova (2016/17)

Università degli studi di Trento (2017/18)


Kanada 

École Polytechnique Montréal (2015/16)

Emily Carr University of Art and Design (2014/15)

Queen's University (2016/17)

University of Waterloo (2017/18)


Kina 

Beihang University (2016/17)

Beihang University English course catalogue - Master (2015)

Beihang University English course catalogue - Bachelor (2015)

Xiamen University (2016/17)


Mexiko

Instituto Politecnico Nacional


Nederländerna 

TU Delft (2017/18)

TU Eindhoven


Norge

NTNU (Arkitektur)

University of Stavanger (2015/16)

 

Portugal 

Universidade de Lisboa (School of Economics and Management) (2015/16)

 

Peru

Pontificia Universidad Católica del Peru (2017/2018)


Schweiz

École Polytechnique Fédérale de Lausanne (2016/17)

ETH Zürich (2017/18)


Spanien

Universidad Carlos III de Madrid (2016/17)

Universitat Politècnica de Catalunya - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (2017/18)

Universidad Politècnica de Madrid (ETSAM) (2015/16)

Universitat Politècnica de València (2015/16)

Universidad Pontifica Comillas de Madrid (ICAI) (2016/17)


Storbritannien

University of Edinburgh (2016/17)

University of Glasgow (2015/16)

Sydkorea

Dongguk University


Tjeckien

Czech Tecnical University (2016/17)


Turkiet

Istanbul Technical University (2016/17)

Tyskland 

Hochschule für Gestaltung Offenbach

Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd (2016/17)

HTW Dresden (2016/17)

Karlsruhe Institute of Technology (2015/16)

Kunsthochschule Berlin-Weissensee (2017/18)

TU Berlin (2017/18)

TU Darmstadt (2017/18)

TU Hamburg-Harburg (2016/17)

TU München (2017/18)

Universität Stuttgart (2016/17)


USA

Georgia Tech (2017/18)

Temple University (2016/17)

University of Connecticut (2016/17)

Virginia Tech (2016/17)


Venezuela

Universidad Simón Bolívar (2015/16)


Österrike

FH-Joanneum (2016/17)

Johannes Kepler Universität Linz (2016/17)

TU Graz (2016/17)

TU Wien

 

Tillbaka

2. Inför ansökan

ANSÖKNINGSPERIODER lå 2018-2019 för utbyte under lå 2019-2020:

1 OKTOBER - 8 NOVEMBER 2018 kl. 12:00 

ANDRA CHANSEN (restplatser): prel. 1-15 FEBRUARI 2019 kl. 12:00 

Så här går ansökningsprocessen till:

Ansökan

Fyll i ANSÖKAN online. OBS! Endast StiL-adress godtas (ex: anna.andersson.123@student.lu.se) Om du sökt tidigare och vill söka på nytt måste du först meddela outgoing@kansli.lth.se för att kunna göra en ny ansökan. Ladda upp följande bilagor (PDF/JPG/GIF/PNG-format. Tänk på att bilagorna totalt sett inte får överstiga 20MB): 

1. Study Plan - en studieplan motsvarande 30 hp/termin för varje universitet du söker (heltidsstudier vid utomeuropeiska universitet). Studieplanen till det universitet du eventuellt blir preliminärnominerad till ska godkännas av din programledare vid preliminärnomineringen i slutet av november (i februari för Andra chansen). Denna studieplan ska innehålla kursbeskrivningar och information om kurser.

Kontrollera noggrant vad som gäller för just det universitet du söker till, tex om det finns ämnesbegränsningar eller om du endast kan välja kurser på en specifik fakultet/"Department"/skola inom universitetet. Om du nomineras till utbyte är risken stor att du kommer behöva ändra i studieplanen innan utbytet börjar. Tänk dock på att din nominering gäller till den fakultet/Department/skola som du nomineras till och som din studieplan baseras på.

OBS! Du som är student på Industriell ekonomi ska, om du blir preliminärnominerad, skicka in en individuell studieplan enligt en särskild blankett. Mer info och länk till mall för individuell studieplan

OBS! Du som är student på Maskinteknik/Maskinteknik med Teknisk Design ska, om du blir preliminärnominerad, skicka in en individuell studieplan enligt följande blankett 

OBS! Du som är student på Teknisk fysik och blir preliminärnominerad kan med fördel skicka in en individuell studieplan enligt följande blankett. Detta underlättar både din egen planering och kommunikationen med programledaren. 

OBS! Du som är student på Bioteknik ska, om du blir preliminärnominerad, skicka in en individuell studieplan enligt följande blankett.

2. Statement of Purpose - ett motivationsbrev på engelska med fokus på ditt förstahandsval. Max en A4-sida. Se hur du kan skriva Statement of Purpose. 

3. Curriculum Vitae (CV) på engelska med foto.

4. Portfölj (se under Meritvärdering> Bedömning av portfölj) - krävs för samtliga A- och ID-studenter. För sökande ID-studenter i årskurs 2, ersätts portföljen av en A3-sida med projektbilder. Tänk på att samtliga bilagor i ansökan inte får överstiga 20 MB. För information om inlämning av portfölj i samband med ansökan om utbytesstudier för A-studenter klicka här.

5. Eventuella Tilläggsmeriter -  Blanketten gäller från hösten 2018. Engagemang ska ha påbörjats senast 1 september 2018 och intyg krävs för varje åberopat engagemang. Använd följande mallar för intyg:
Mall: Intyg för tilläggsmeriter Teknologkåren
Mall: Intyg för tilläggsmeriter Sektion inom TLTH

Undantag: Som internationell fadder vid TLTH eller Lunds universitets centrala fadderi behöver du inte bifoga intyg.  Internationella avdelningen LTH inhämtar bekräftelse på ditt engagemang från fadderansvarig. Du måste dock åberopa meriten i Tilläggsmeritblanketten.

Spara ner mallen för Study plan och Tilläggsmeriter på din dator innan du fyller i. 

Sammanfoga studieplanerna i ett dokument. 

Samtliga bilagor ska laddas upp i PDF-format. Namnge varje fil "CV", "SoP" (Statement of Purpose), "Studieplan", "TM" (Tilläggsmeritblankett)

Global Engineering3

Global Engineering3 (GE3) är ett nätverk som ger LTH-studenter möjlighet att söka utbyte vid flera olika universitet världen över. Utbyte inom GE3 sökes i höstens ansökningsomgång (1 oktober - 8 november kl. 12:00) och väljs som ett sökalternativ i LTH:s ansökan. 

Blir du nominerad av LTH till en plats inom GE3 kommer skall du lista flera universitet i din ansökan till GE3-nätverket i nästa ansökningssteg.

Som LTH-student kan du söka till följande universitet inom nätverket, Se GE3s medlemsuniversitet här. De rödmarkerade universiteten kan du inte söka till då Lunds universitet/LTH har egna avtal med dessa. Läs mer

University of California

Ansökan är separat och pågår 15 oktober - 1 november kl. 23:59, University of California Study Center. Söker du både UC och universitet via LTH måste du rangordna UC i LTH:s ansökan. 

OBS! Ansökan till UC ska innehålla samma bilagor som ansökan till LTH. En av de tre studieplanerna i UC-ansökan ska vara preliminärt godkänd av din programledare när du lämnar in ansökan 1 november 2018

UC är ej sökbart för Arkitekt- och Industridesignstudenter.

 

Viktigt att tänka på

 • Det kan finnas ämnesrestriktioner vid vissa universitet. Läs noggrant informationen i listan över sökbara universitet.
 • När du söker information på de utländska universitetens hemsidor, leta efter information riktad till ”Exchange students”.

Vad kan jag läsa

Programkrav

Utbytesstudierna måste kunna tillgodoräknas inom ditt utbildningsprogram. Därför är det viktigt att du tar hänsyn till vad just ditt program har för krav vad gäller t ex specialisering och antal valfria poäng. Vänd dig till ditt program för frågor.

Krav för tillgodoräknande

Studieplanen ska omfatta 30 hp/termin. Se hur många poäng/credits du behöver ta för att det ska räknas som heltidsstudier vid LTH


Kursutbud på utbytesuniversiteten

Kursvalen du gör i din ansökan är inte definitiva. Blir du nominerad kan dina kursval ändras flera gånger innan du eventuellt påbörjar en utbytesperiod. Se studieplanen som en önskelista! Det är värduniversitetet som slutligen avgör vilka kurser du blir antagen till.

Välj majoriteten av dina kurser inom en och samma fakultet/department på det universitet du söker till. Tänk på att en eventuell nominering av LTH är kopplad till den studieplan du skickar in i samband med ansökan till LTH. Det innebär att du inte kan byta fakultet/department inom universitetet efter din nominering.


Ämnesbegränsningar och studienivå

Vissa universitet erbjuder endast kurser inom ett specifikt ämnesområde för LTH:s utbytesstudenter, andra har kurser som inte är öppna för utbytesstudenter. Se vad som gäller i listan över sökbara universitet här.

Kontrollera vilken studienivå som gäller. Generellt motsvarar 1st cycle undergraduate/bachelornivå och 2nd cycle graduate/masternivå.

På vissa nordamerikanska universitet, tex University of California, kan utbytesstudenter endast läsa på undergraduatenivå. Välj undergraduatekurser på den övre nivån då dessa ev. kan bedömas motsvara LTH:s avancerade kurser. Det är även möjligt att ange graduatekurser som önskemål i en separat lista.

Språkkrav

De flesta universiteten kräver att du kan uppvisa intyg på dina språkkunskaper. I vissa fall är ditt gymnasiebetyg tillräckligt medan du i andra fall kan behöva göra ett TOEFL eller IELTS-test. Du står själv för kostnaden för testet (ca 2000 kr) och giltighetstiden är två år. Du behöver inte ha gjort testet i samband med ansökan till LTH men tänk på att det kan bli aktuellt när du har blivit nominerad och ska förbereda ansökan till värduniversitetet. 

Inom Europa används i stor utsträckning Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Kika på skalan för att få en uppfattning om de olika nivåerna. 

Läs mer om språkkrav

Behörighet och urval

Läs i rektorsbeslutet om vilka regler som gäller för behörighet, meritvärdering, rangordning och nominering till utbytesstudier

Behörighetsbedömning och meritvärdering utgår från resultat från senaste tentamens- eller omtentamensperiod. Dvs omtentamensperioden i augusti för ansökan under hösten och ordinarie tentamensperiod i januari för ansökan i Andra chansen.

 • Vid ansökan är aktiv student och registrerad för heltidsstudier eller har beviljats studieuppehåll från ditt program.
 • Minst 60 hp examinerade eller tillgodoräknade inom utbildningen.
  För NORDTEK gäller 120 hp. 
 • För Industridesign-studenter i årskurs 2 är kravet 50 hp.
 • Eftersläpning i grundblocket får uppgå till högst 15 hp (7,5 hp för arkitektstudenter).
 • Utbytesstudier inom arkitektutbildningen kan ske från årskurs 4.
 • Utbytesstudier för Industridesign (KID)-studenter kan ske termin 5.

 

Behörighet för studenter på LTHs internationella masterprogram (2-åriga) 

Som student på LTHs övriga masterprogram är du behörig att söka vid LTHs ansökningsperiod på våren (Andra chansen) om du uppfyller följande:  

 • Minst 30 hp examinerade inom utbildningen
 • Eftersläpning får uppgå till högst 0 hp
 • Minst medelbetyg 4,0 krävs (Portföljbedömning för MID-, SUDes- och MARK-studenter)

Tänk på:

Har du bytt program? Kontrollera att du uppfyller behörighetskraven ovan på ditt nuvarande program!

Är du inte behörig? Bifoga en dispensansökan, med tydliga argument för att frångå behörighetskraven, tillsammans med ansökan. (Studenter som antagits till senare del av program och ännu inte uppfyller behörighetskravet på det nya programmet behöver inte ansöka om dispens om studietakten vid LTH det senaste året uppgår till minst 27hp/termin).

Om du söker under höstens ansökningsperiod, blir tilldelad en plats och tackar ja är du inte behörig att söka till "Andra chansen" följande vår.

Sök endast universitet du verkligen vill åka till! Blir du erbjuden en plats kan du inte stå i väntelista till ett högre rangordnat universitet.

 

Meritvärdering

En meritvärdering görs av samtliga ansökningar och studenterna nomineras i meritvärdesordning på sitt högst prioriterade alternativ. Rangordning av studenter sker endast till sådana universitet som har fler sökande än antalet platser. Vilka dessa är varierar från år till år.

Läs i rektorsbeslutet om vilka regler som gäller för behörighet, meritvärdering, rangordning och nominering till utbytesstudier.

OBS! För studenter antagna till de 2-åriga engelskspråkiga internationella mastersprogrammen gäller specifika regler (se Rektorsbeslut ovan).

Uträkning av meritvärde

Medelbetyget räknas utifrån det studieresultat som hämtas från Ladok av Internationella avdelningen. Endast resultat från senaste tentamens - eller omtentamensperiod tas med i beräkningen, dvs omtentamensperioden i augusti för ansökan under hösten och ordinarie tentamensperiod i januari för ansökan i Andra chansen.

Meritvärdet beräknas som summan av medelbetyget och eventuella tilläggsmeriter:

Medelbetyg (max 5) + tilläggsmeriter (max 0,5)

Vid lika meritvärde avgörs rangordningen av Statement of Purpose.

Meritvärdering tillämpas inte vid bedömning av ansökningar från arkitekt- och industridesigndesignutbildningarna. 


Bedömning av portfölj

Följande beaktas vid bedömning av portföljer av sökande från arkitektutbildningen:  

 • Progressionsnivå avseende både bredd och specialkompetens
 • Originalitet
 • Utförande och kommunikationsförmåga

Följande beaktas vid bedömning av portföljer av sökande från industridesignutbildningen:  

 • Analytisk förmåga
 • Kreativ förmåga
 • Gestaltningsförmåga

 

Vid lika bedömning av portföljer vägs Statement of Purpose, CV och studie- och tilläggsmeriter in. 

Nominering

Till icke konkurrensutsatta universitet nomineras de studenter som uppfyller behörighetskraven. Vid konkurrens om en utbytesplats görs rangordningen efter meritvärde. Vid lika meritvärde (medelbetyg+ev. tilläggsmeriter) avgörs rangordningen av studentens "Statement of purpose".

Nomineringsbeslut skickas ut via e-mail innan jul till samtliga sökande som söker utbyte under hösten och i slutet av februari till de som söker i Andra chansen.

Läs mer om vad som händer om du blir nominerad

 

Om du vill söka igen

 

 • Du kan ansöka om utbytesstudier flera gånger under din studietid, men endast bli nominerad en gång per läsår.
 • Om du har tackat ja till en utbytesplats men sedan avsäger dig platsen finns det möjlighet att söka utbyte igen. Vid ytterligare ansökan har dock studenter som tidigare inte tilldelats plats företräde.
 • Om du har blivit nominerad men tackar nej före senaste datum att svara på nomineringsbeskedet, påverkar det inte dina nomineringschanser nästa gång du söker.
 • Om du redan har varit på utbyte finns det möjlighet att ansöka till ytterligare utbytesstudier. Studenter som tidigare inte nominerats har dock företräde.

 

Tillbaka

3. När du har fått en plats

Du måste tacka ja/nej till den erbjudna utbytesplatsen. Nomineringsbeslut meddelas i mitten av december, respektive i mitten av mars (”Andra chansen”). OBS! Det är alltid mottagande universitet som beslutar om slutlig antagning. Först när du får ditt antagningsbesked från värduniversitetet kan du vara säker på din plats, vilket oftast sker i slutet av maj.

Du kommer i perioden januari-april, beroende på när ditt värduniversitet har deadline, att kallas till obligatoriska möten om ansökningsprocessen till värduniversitetet, LTH:s regler för fullt tillgodoräknande, försäkring, stipendier osv.

Ny ansökan till värduniversitetet

Du ansvarar själv för att ta reda på ansökningsförfarandet till ditt värduniversitet och färdigställa och lämna in ansökan i tid för ditt universitets deadline. I den mån Internationella avdelningen har information om ansökningsförfarandet till ditt värduniversitet skickas informationen till dig.

Tänk på:
• Bevaka deadlines för ditt universitet!
• Kontrollera din epost regelbundet för att inte missa viktig information!
• Kontrollera vilket språkkrav ditt värduniversitet har! Om ett TOEFL/IELTS-prov krävs (ej inom Europa), boka tid så snart du kan, så att resultatet är klart till deadline för ansökan.

LTH skickar utbytesstudenter till över 100 universitet runtom i världen och ansökningsprocessen ser olika ut beroende på universitet. I vissa fall sker ansökan online, i andra fall ska den skickas med vanlig post och ibland måste den skickas på båda sätten. Kontrollera vad som gäller för just dig!

Tänk på:
• Du måste söka kurser vid ditt värduniversitet motsvarande 30hp (en termin)/60hp (två terminer) som ska kunna tillgodoräknas inom ditt program.
• Var flexibel och lista gärna reservkurser för dig själv, risken är stor att dina kursval kommer att ändras när du påbörjar utbytet.
• Kontrollera alltid med din programledare/ansvarig person för tillgodoräknandet om dina kursval är ok.
• För specifika programkrav, vänd dig till din studievägledare

Utbyten inom Europa:

Välj kurser huvudsakligen inom det ämnesområde/fakultet på värduniversitetet du är nominerad till.  Värduniversitetet kan ha regler för på vilken fakultet eller ”Department” du får välja kurser. Är du osäker på vad det innebär, kontakta outgoing@kansli.lth.se
Kontrollera språkkravet och om och i så fall vilken typ av språkintyg du behöver uppvisa för ditt värduniversitet. Internationella avdelningen LTH kan utfärda intyg på din engelskkunskap, motsvarande B2- eller C2-nivå (se Språkkrav). Kontakta i så fall outgoing@kansli.lth.se. Behöver du intyg på ditt ”tredje språk” (tex franska, spanska eller tyska), kan Internationella avdelningen LTH i förekommande fall intyga nivån mot uppvisande av gymnasiebetyg.

Learning agreement

Learning agreement är ett 3-partskontrakt som är obligatoriskt för utbyten i Europa. Många universitet kräver en ifylld blankett redan i ansökan, använd i så fall i första hand värduniversitetets blankett, i andra hand LTH:s Learning agreement-blankett.


Senast en månad in på utbytet, när du vet vilka kurser du är antagen till, måste du ladda upp ett komplett ifyllt Learning agreement i Office 365/Sharepoint.


Så här fyller du i dokumentet:

"Sending Institution" eller "Home Institution" är Lund University. Erasmus kod för Lunds Universitet är SLUND01.

Under "Sending Institution" ska du ange din koordinator på Internationella avdelningen LTH som kontaktperson, inklusive dennes adress. "Faculty" är Faculty of Engineering och "Department" är din huvudinstitution på LTH.

"Receiving Institution" är mottagande universitet och fylls i av universitet.

"Responsible person" är den som ansvarar för att dina kurser är godkända på ditt program på LTH, dvs oftast programledaren.

I ”Table A” fyller du i de kurser du planerar att läsa under utbyte. I ”Table B” fyller du i de kurser du skulle ha läst om du var kvar på LTH.

Kryssa i "B2" i rutan för Language competence (syftar på engelskakunskaper)

Learning agreement måste skrivas på av dig själv, den som godkänt dina kurser på LTH, dvs "Responsible person" (om inget annat anges) samt mottagande universitet. Det räcker att en person från Sending Institution och en person från Receiving Institution skriver på.

Utbyte utanför Europa:

Kurser
Välj kurser huvudsakligen inom det ämnesområde/fakultet på värduniversitetet du är nominerad till.  Värduniversitetet kan ha regler för på vilken fakultet eller ”Department” du får välja kurser. Är du osäker på vad det innebär, kontakta outgoing@kansli.lth.se

Uppmärksamma regler ditt värduniversitet kan ha kring undergraduate- respektive graduatekurser. Om du bara har tillgång till undergraduatekurser, välj då kurser på den övre skalan, dvs tex. kurser på 300-400-nivån.

VISUM 
För länder utanför EU krävs i många fall studentvisum. Visumreglerna varierar från land till land. Vissa länder kräver speciella studentvisum som kan vara avgiftsbelagda. Kontrollera vad som gäller för just ditt land. Att söka visum eller uppehållstillstånd kan vara dyrt och ta tid så tänk på att börja i god tid.

För att söka visum behövs oftast följande:
- antagningsbesked från ditt värduniversitet
- intyg om finansiering (intyg från CSN eller intyg från bank/föräldrar)
- intyg om sjukförsäkring
- personbevis från Skattemyndigheten på engelska med föräldrarnas namn

Kostnader och andra intyg
Generellt är omkostnaderna kring ett utbyte i tex. USA större än i andra länder, såsom obligatoriska försäkringar, vaccinationer, boende och visum. Ibland räcker inte ett CSN-intyg som finansieringsintyg utan även ett bankintyg på en större summa pengar kan krävas. Specifika läkarintyg samt finansieringsintyg kan också krävas av vissa asiatiska universitet.

Läs mer om VISUM

Språkkrav

De flesta universiteten kräver att du kan uppvisa intyg på dina språkkunskaper. I vissa fall är ditt gymnasiebetyg tillräckligt medan du i andra fall kan behöva göra ett TOEFL eller IELTS-test. Du står själv för kostnaden för testet (ca 2000 kr) och giltighetstiden är två år.

Läs mer om språkkrav

Stipendier och CSN

Som nominerad utbytesstudent har du rätt till CSN under din utbytesperiod. Läs på CSN:s hemsida om hur du söker och vilka regler som gäller. Du behöver inget intyg från din koordinator vid Lunds universitet för att söka studiemedel, CSN kan se i Ladok och se att du är antagen till utbytesstudier.

Du som åker ut på utbytesstudier inom Europa (exkl. Schweiz som erbjuder ett eget stipendium) kan söka Erasmus+stipendium från Lunds universitet. Stipendiet är ett bidrag som skall täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen. Ansökan görs on-line efter att du tilldelats en utbytesplats (i maj för utbyte under hösten och i november för utbyte under våren). 

Stipendieutbetalning sker oftast i två steg: grundbidraget utgör 70 % av det total stipendiet och betalas ut i samband med utlandsterminens start. Resterande del betalas ut efter utlandsterminens slut och efter bekräftelse av din studieperiod har skickats in. 

Stipendiet betalas ut tidigast den 25:e i månaden då studierna påbörjas.   

För att ha rätt till stipendiet måste du göra det obligatoriska språktestet före och efter Erasmusmobiliteten. En länk kommer att skickas till dig efter det att du har ansökt om Erasmusstipendiet. Språktestet görs på det språk som är det huvudsakliga studiespråket under mobiliteten. Det finns på engelska, tyska, franska, spanska, italienska och nederländska. 

Har du frågor angående ditt stipendium, kontakta Ingrid Temler på tel. 046-222 70 33 eller e-post Ingrid.Temler@er.lu.se

Tänk på att söka senast en månad före utbytets start
 

Att söka andra stipendier kräver ett aktivt arbete, men det kan löna sig! På följande sidor hittar du stipendier att söka samt stipendiedatabaser att leta vidare i:

Stipendier för utlandsstudier

Stipendier för dig som student vid Lunds universitet

Akademiska Föreningen

Stipendier för Sveriges ingenjörer

Sverige-Amerika stiftelsen

Utrikeshandelsföreningen (svensk-spanska stiftelsen)

Försäkring

Du som antas till utbytesstudier vid något av Lunds universitets partneruniversitet omfattas av 

Kammarkollegiets  försäkring Student UT.

 • Den är gratis för dig som utbytesstudent.
 • Försäkringen gäller utan självrisk och 24 timmar per dygn alla dagar som du är på utbytet.
 • Observera att försäkringen endast gäller i värdlandet samt under resa till och från värdlandet.  

Vid allvarlig sjukdom, intagning på sjukhus eller behov av annan aktiv skadehjälp utanför Norden, skall kontakt tas omgående med: 

Falck Global Assistance
Tel: +46-8 587 717 49
Fax: +46-8 505 939 13
E-post: fga@se.falck.com


TÄNK PÅ!
Vid vissa universitet måste du teckna värduniversitetets egen försäkring trots att du omfattas av Student UT, exempelvis i Nordamerika. Detta gäller tex för University of Waterloo och Queen’s University i Kanada men kan även gälla andra universitet.

Utbytesstudenter i Europa omfattas av Kammarkollegiets försäkring men behöver inte intyg på Kammarkollegiets försäkring eftersom det Europeiska sjukförsäkringskortet gäller. Beställ det europeiska sjukförsäkringskortet här.


Kammarkollegiet
Falck Global Assistance
Försäkringskassan
Mer info från Lunds universitet

 

Tillbaka

4. Under utbytet

Registreringar

Glöm inte att registrera dig på utbytet via din StiL! Detta kan du göra när registreringen öppnar i slutet av augusti/i mitten av januari. Registreringar vid LTH 

Learning agreement

Senast en månad in på utbytet, när du vet vilka kurser du är antagen till, måste du ladda upp ett komplett ifyllt Learning agreement i Office 365 Sharepoint

Var en god ambassadör!

En av dina viktigaste uppgifter under utbytet blir att vara en god ambassadör för Lunds universitet och LTH. Din uppgift blir att hjälpa utländska studenter att upptäcka Lunds universitet och väcka intresset hos dem att söka hit. Det är tack vare våra hitresande utbytesstudenter som LTH har möjlighet att skicka så många studenter på utbyte! Ställ upp på mässor eller andra event som ditt värduniversitet anordnar och marknadsför Lunds universitet och LTH.

Du hittar informationsmaterial för marknadsföring av Lunds Universitet nedan: 
• Fact Sheet
• Presentation Lund University (engelska och svenska)

Maila outgoing@kansli.lth.se om du behöver mer material

Om olyckan är framme (viktiga nr!)

Om olyckan är framme, hjälper vi dig med alla formaliteter samt vidare kontakter med Kammarkollegiet. Behöver du göra en skadeanmälan hittar du den här. Den skickar du sedan till Internationella avdelningen LTH och vi kontaktar därefter Kammarkollegiet.

Vid allvarlig sjukdom, intagning på sjukhus eller behov av annan aktiv skadehjälp utanför Norden, skall omedelbar kontakt tas med:

Falck Global Assistance
Tel: +46-8 587 717 49
Fax: +46-8 505 939 13
E-post: fga@se.falck.com

Vid allvarliga händelser kan du nå Lunds Universitets beredskapsperson på larmnumret +46- 222 07 00.

 

Tillbaka

5. När du kommit hem

Vi hoppas att du är nöjd med ditt utbyte men att du samtidigt ser fram emot att avsluta dina studier på LTH! Här är några saker som du ska tänka på när du kommer tillbaka:

Skriv reseberättelse

Vi är mycket tacksamma för din feedback efter utbytet. Därför ber vi alla som varit på utbyte att fylla i en reseberättelse, du hittar mallen här. Genom din berättelse inspirerar du andra till utbyte och delger den information du själv hade velat få innan ditt utbyte!

Tillgodoräkna dina kurser

För att kunna tillgodoräkna dig utbytet måste du uppvisa betygen från ditt värduniversitet för din programplanerare och ansöka om tillgodoräknande.

Betygen skickas oftast till Internationella avdelningen LTH eller till Externa relationer om du varit på utbyte via ett universitetsgemensamt avtal, men kan också skickas direkt hem till dig. Du kontaktas av Internationella avdelningen LTH eller Externa relationer när vi tagit emot betyget och du ombeds då att hämta upp betyget på Internationella avdelningen/Externa relationer.

Läs mer om krav för tillgodoräknande.

Tänk på att det kan dröja innan betygen skickas till dig. Kontakta ditt värduniversitet för att höra när och till vem betygen kommer att skickas!

Ställ upp på möten för att inspirera fler till utbyte!

Det är mycket viktigt att du ställer upp på olika typer av informationsmöten som hålls på LTH om utbytesstudier när du kommer tillbaka. Hör med Internationella avdelningen eller med ”Världsmästaren” på din sektion på vilket sätt du kan ställa upp.

 

Tillbaka