lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Sommarkurser utomlands

FÖR DIG SOM VILL FÅ INTERNATIONELL ERFARENHET MEN INTE VILL VARA BORTA EN HEL TERMIN

Sök sommarkurs utomlands med stipendium

Som student vid Lunds universitet finns det möjlighet att studera utomlands eller delta i internationell studentkonferens en till tre veckor under sommaren. För vissa av dessa aktiviteter ingår stipendier. 

Läs mer om sommarkurser via LU

LU tipsar om externa sommarkurser som du söker helt på egen hand

Summer Undergraduate Research Fellowship på Caltech (SURF)

Du som läser tredje eller fjärde året på LTHs civilingenjörsprogram har möjlighet att söka till Summer Undergraduate Research Fellowship på California Institute of Technology. Mer info hittar du här

Läs mer om Caltech

Frågor om sommarprojektet hänvisas till Anders Rantzer: anders.rantzer@control.lth.se
Frågor om ansökan hänvisas till internationella avdelningen: outgoing@kansli.lth.se

Ansökningsperiod: 20 september - 6 november 2017 inför sommaren 2018.

Så här söker du:

Din ansökan ska innehålla följande:

  1. Statement of Purpose - ett motivationsbrev på engelska där du motiverar varför just du ska få chansen att åka. Max 1 A4-sida
  2. Curriculum Vitae (CV) på engelska
  3. Betygsutdrag på engelska (be om "UT20" i informationsdisken på Studiecentrum)

Dessa dokument skickas in som EN pdf till outgoing@kansli.lth.se. Döp dokumentet med ditt namn, program och SURF.

Sommarskola vid Beihang University Kina eller vid Nagasaki University Japan 2017

Nu är det möjligt att söka till sommarskola 2017 i Japan eller Kina genom LTH!

Sommarskolorna riktar sig till LTH-studenter i åk 1-3.

Beihang Summer school, Kina

Pågår: 3-28 juli 2017

Information: http://summer.buaa.edu.cn/bhsqxx/index/index.do, Beihang International summer school

Sommarskolan, inklusive kost och logi bekostas av Beihang University.

Nagasaki Transdisciplinary Summer school on the Environment, Japan

pågår: 21 juli-30 augusti 2017

Information: http://www.env.nagasaki-u.ac.jp/english/, Nagasaki summer school

Sommarskolan, som är avgiftsfri, erbjuder ett stipendium till nominerade studenter som ska täcka uppehället under kursen.

Reseberättelse från Nagasaki: http://www.lth.se/utbildning/studera-utomlands/reseberaettelser/

För att kunna nomineras av LTH till någon av sommarskolorna måste du senast den 24 februari kl. 12.00 skicka in:

·        Motivationsbrev på engelska (max 1 A4)

·        CV

till outgoing@kansli.lth.se. Skriv ditt namn och namnet på sommarskolan i ämnesraden!

LTH:s Internationella avdelning gör ett urval baserat på medelbetyget och motivationsbrevet. (Nominering till sommarskolan påverkar inte dina chanser om du vill söka andra utbyten).

Först när du nominerats av LTH:s Internationella avdelning kan du ansöka till sommarskolan.

Sommarkurs i Xiamen, Kina, för programstudenter på W och V

Du som läser ekosystemteknik eller väg- och vattenteknik har möjlighet att delta i en sommarkurs vid Xiamen University, Xiamen, Kina. Kursen (VVRF05) ger 7,5 hp och ges från april-september, där 4 veckor är förlagda i Kina (20 juni – 16 juli, 2016). Genom ett projektarbete tillsammans med kinesiska studenter får du erfarenhet av interkulturellt samarbete i en internationell miljö. I april inleds studierna med två seminarier, där projekten och litteratur presenteras. Kursen avslutas i september med ett slutseminarium. Självstudier innan avresa ingår. Exakta datum bestäms inför kursstart.

Ansökningsperiod: mitten av januari - 10 februari 2017 kl 12:00

Informationsmöte: 24 januari 2017 kl 12:15 -13:00, V:B

Läs mer om kursens innehåll


Frågor om kursen hänvisas till Linus Zhang, teknisk vattenresurslära: linus.zhang@tvrl.lth.se

Frågon om ansökan hänvisas till Marie Brink, internationella avdelningen: marie.brink@kansli.lth.se  


Så här söker du

Du är behörig att söka om du vid ansökningstillfället har klarat minst 90hp inom programmet. Din ansökan ska innehålla följande:

Fyll i ANSÖKAN  online och ladda upp följande bilagor (PDF/JPG/GIF/PNG-format) 

  1. Statement of Purpose - ett motivationsbrev på engelska där du motiverar varför just du ska få chansen att åka. Max 1 A4-sida
  2. Curriculum Vitae (CV) på engelska med foto

Internationella avdelningen tipsar om sommarkurser

Det kommer kontinuerligt in tips om sommarkurser från LTHs partner-universitet. De som verkar extra intressanta för LTH-studenter publiceras här löpande. Internationella avdelningen bistår med denna information men du söker helt på egen hand. Ofta är sommarkurserna förknippade med avgifter och finansieringen står du som student för. Tänk på att kolla deadlines för ansökan! 

 

2018 Summer program INNOV@INSA

Course description

For more information

 

2018 Europe Amgen Scholars

Course description

 

2018 Grenoble INP 2018 Summer Schools

Course Desciption Smart Energies

Course Description Micro Nanotechnology 

For more information

 

2018 Sustainable Water Management in Africa

Course description

Application form

 

2018 UCD Architecture International Summer School

Course description

 

 

KONTAKT