lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Sommarkurser utomlands

FÖR DIG SOM VILL FÅ INTERNATIONELL ERFARENHET MEN INTE VILL VARA BORTA EN HEL TERMIN

Sök sommarkurs utomlands med stipendium

Som student vid Lunds universitet finns det möjlighet att studera utomlands eller delta i internationell studentkonferens en till tre veckor under sommaren. För vissa av dessa aktiviteter ingår stipendier. 

Läs mer om sommarkurser via LU

LU tipsar om externa sommarkurser som du söker helt på egen hand

Sommarskola vid Beihang University Kina eller vid Nagasaki University Japan 2018

Nu är det möjligt att söka till sommarskola 2018 i Japan eller Kina genom LTH!

Sommarskolorna riktar sig till LTH-studenter i åk 1-3.

 

Beihang Summer school, Kina

Pågår: 7 juli -3 augusti 2018

Information: http://summer.buaa.edu.cn/bhsqxx/index/index.doBeihang International summer school

Sommarskolan, inklusive kost och logi bekostas av Beihang University.

 

Nagasaki Transdisciplinary Summer School on the Environment, Japan

Pågår: 20 juli-30 augusti 2018

Information: http://www.env.nagasaki-u.ac.jp/english/ 
Mer information kommer snart.

Sommarskolan, som är avgiftsfri, erbjuder ett stipendium till nominerade studenter som ska täcka uppehället under kursen.

Reseberättelse från Nagasaki: http://www.lth.se/utbildning/studera-utomlands/reseberaettelser/

 

Nominering

För att kunna nomineras av LTH till någon av sommarskolorna måste du senast den 8 februari 2018 kl. 12.00:

Fyll i ANSÖKAN  online och ladda upp följande bilagor (PDF/JPG/GIF/PNG-format) 

  1. Statement of Purpose - ett motivationsbrev på engelska där du motiverar varför just du ska få chansen att åka. Max 1 A4-sida
  2. Curriculum Vitae (CV) på engelska med foto

LTH:s Internationella avdelning gör ett urval baserat på medelbetyget och motivationsbrevet. (Nominering till sommarskolan påverkar inte dina chanser om du vill söka andra utbyten).

Först när du nominerats av LTH:s Internationella avdelning kan du ansöka till sommarskolan.

Sommarkurs i Xiamen, Kina, för programstudenter på W och V

Du som läser ekosystemteknik eller väg- och vattenteknik har möjlighet att delta i en sommarkurs vid Xiamen University, Xiamen, Kina. Kursen (VVRF05) ger 7,5 hp och ges från april-september, där 4 veckor är förlagda i Kina (24 juni – 20 juli, 2018). Genom ett projektarbete tillsammans med kinesiska studenter får du erfarenhet av interkulturellt samarbete i en internationell miljö. I april inleds studierna med två seminarier, där projekten och litteratur presenteras. Kursen avslutas i september med ett slutseminarium. Självstudier innan avresa ingår. Exakta datum bestäms inför kursstart.

Ansökningsperiod: förlängd till den 12 mars 2018 kl 12:00

Informationsmöte: 30 januari 2018 kl 12:15 -13:00, V:D

Läs mer om kursens innehåll

Du är behörig att söka om du vid ansökningstillfället har klarat minst 90hp inom programmet inklusive VVRA01/VVR111 för W och VVRA05/VVR145 för V


Frågor om kursen hänvisas till Linus Zhang, teknisk vattenresurslära: linus.zhang@tvrl.lth.se

Frågon om ansökan hänvisas till Marie Brink, internationella avdelningen: marie.brink@kansli.lth.se  


Så här söker du

För ansökan under den förlängda ansökningsperioden: maila de efterfrågade bilagorna (Statement of Purpose och CV) till outgoing@kansli.lth.se Skriv "Ansökan till SRS Xiamen" i ämnesraden.  

 

Fyll i ANSÖKAN  online och ladda upp följande bilagor (PDF/JPG/GIF/PNG-format) 

  1. Statement of Purpose - ett motivationsbrev på engelska där du motiverar varför just du ska få chansen att åka. Max 1 A4-sida
  2. Curriculum Vitae (CV) på engelska med foto

Summer Undergraduate Research Fellowship på Caltech (SURF)

Du som läser tredje eller fjärde året på LTHs civilingenjörsprogram har möjlighet att söka till Summer Undergraduate Research Fellowship på California Institute of Technology. Mer info hittar du här

Läs mer om Caltech

Frågor om sommarprojektet hänvisas till Anders Rantzer: anders.rantzer@control.lth.se
Frågor om ansökan hänvisas till internationella avdelningen: outgoing@kansli.lth.se

Ansökningsperiod: 1 oktober - 8 november 2018 inför sommaren 2019.

Så här söker du:

Din ansökan ska innehålla följande:

  1. Statement of Purpose - ett motivationsbrev på engelska där du motiverar varför just du ska få chansen att åka. Max 1 A4-sida
  2. Curriculum Vitae (CV) på engelska
  3. Betygsutdrag på engelska (skriv ut från Ladok eller be om ett intyg på Studiecentrum, Informationsdisken)

Dessa dokument skickas in som EN pdf till outgoing@kansli.lth.se. Döp dokumentet med ditt namn, program och SURF.

Internationella avdelningen tipsar om sommarkurser

Det kommer kontinuerligt in tips om sommarkurser från LTHs partner-universitet. De som verkar extra intressanta för LTH-studenter publiceras här löpande. Internationella avdelningen bistår med denna information men du söker helt på egen hand. Ofta är sommarkurserna förknippade med avgifter och finansieringen står du som student för. Tänk på att kolla deadlines för ansökan!

 

 

Tropical Coastal Zone Development Summer Program 2018

Read more

 

School of Life Sciences and Technology, Summer School 2018 — Institut Teknologi Bandung

Read more

 

UTM Tropical Rainforest Summer School 2018

Read more

 

Summer 2018 Programs Offered by Global E3 Int'l Universities

For more information

 

2018 Summer program INNOV@INSA

Course description

For more information

 

2018 New Spring and Summer School INSA

For more information

 

2018 INSA Toulouse Summer Schools

Course description

 

2018 Europe Amgen Scholars

Course description

 

2018 Grenoble INP 2018 Summer Schools

Course Desciption Smart Energies

Course Description Micro Nanotechnology 

For more information

 

2018 Sustainable Water Management in Africa

Course description

Application form

 

2018 Shanghai Antai Global Summer Program

Course description

Doing business in China - Course syllabus

Chinese - Course syllabus

For more information

 

2018 LUT Summer School 

For more information

 

2018 UBC Vancouver Summer Program

Course description

For more information

Application form

 

2018 KAIST International Summer School

Course description

 

2018 Summer School TU Darmstadt

Course description

For more information

 

2018 Dongguk International Summer School

Course description

 

2018 University of Tartu International Summer University

Course description

 

2018 German Engineering and Language

Course description

For more information

  

2018 Veolia Summer School

Course description

Programme details

For more information

 

2018 Brazilian Seminars Summer Program

Course description

For more information

  

2018 Summer workshop "Cork"; New Uses in Architecture Lisbon

Course description

 

2018 Architecture, Urbanism and Design Summer Course

Course description

Registration Link

 

2018 International Summer School Exeter

Course description

KONTAKT