Praktik

Att praktisera utomlands ger dig både erfarenhet från arbetslivet och den internationella arbetsmarknaden. Det finns stora möjligheter att hitta spännande praktikplatser runt om i Europa. Många företag med global verksamhet har som policy att erbjuda praktikplatser till internationella studenter. På så vis kan de rekrytera ingenjörer och arkitekter med olika kompetenser och olika kulturell bakgrund. Som praktikant i Europa kan du dessutom få Erasmusstipendium.

Hitta en praktikplats

Du söker praktikplats på egen hand, men det finns flera vägar att hitta en plats. Dels genom följande förmedlare, men även genom LTHs Ingenjörsinriktade yrkesträning samt Vulcanusprogrammet.

  • Karriärservice erbjuder ständigt tips om praktikplatser man kan söka. 
  • Svensk-Amerikanska Handelskammaren erbjuder löpande traineeprogram i USA. Trainee i USA.
  • IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) förmedlar internships i över 80 länder för framför allt teknologer, naturvetare och arkitekter. Där kan du som LTH-student söka betald praktik utomlands. Om du har en kontakt på ett företag som kan tänka sig att ta emot en utländsk student kan du tipsa IAESTE och om det leder till en praktikplats får du skräddarsy din egen praktik någonstans i världen. Läs mer på IAESTEs hemsida eller kontakta dem via deras Facebook-sida.

Ingenjörsinriktad yrkesträning via LTH

På LTH:s civilingenjörsutbildningar kan du göra utlandspraktik inom ramen för kursen Ingenjörsinriktad yrkesträning 15 hp. På så sätt kan du få med din praktikperiod som en kurs i din examen.

Läs mer om ingenjörsinriktad yrkesträning via LTH här.

Industripraktik och språkstudier i Japan

Den japanska staten erbjuder sedan 1997 stipendier till det s k Vulcanus-programmet för EU-medborgare som läser till ingenjör, från årskurs 3 och uppåt. Programmet omfattar ett års vistelse i Japan och innefattar:

8 månaders industripraktik på ett japanskt företag
4 månaders intensiv språkutbildning i japanska
ett veckolångt seminarium
Ansökan ska normalt vara inne ca 20 januari.

Läs mer om Vulcanus in Japan här.

Erasmusstipendium för praktik utomlands

Så fort du har hittat en praktikplats kan du söka stipendium. Stipendiet ska sökas innan praktiken påbörjas. Läs mer om villkoren för Erasmuspraktik samt hur du ansöker om stipendium. Vänd dig till din programledare vad gäller signatur av learning agreement.

Läs mer om Erasmuspraktik här.

Internship offer

R&D Center, Mondelez International in Munich

New open internships in:

- Cheese and Diary – New Product Development
Candidates can apply via following link here.

- Internship in Packaging
Candidates can apply via following link here.

Swedish International Centre for Local Democracy, Visby - Sweden

Internship programme

We offer full-time semester internships for masters’ students within the areas of global studies, political science, sustainability, international development, human rights, sociology or other social sciences. Information and how to apply may be found here.

Fieldwork grant programme

This programme provides an opportunity for students to conduct fieldwork in one of ICLD’s countries of cooperation. Information and how to apply may be found here.

For questions or more information, please do not hesitate to contact the Research Coordinator Malaika Mikaelsson, tel +46 498-29 91 49.

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2018-12-05