lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

På egen hand

Att tänka på om du planerar att studera utomlands på egen hand, som s k "free mover" eller "visiting student":

Om du vill söka studiemedel behöver du kontrollera om universitetet är erkänt eller under statlig tillsyn. Ta reda på utbildningens status, det vill säga om den berättigar till studiemedel och om utbildningen kan tillgodoräknas när du kommer hem. På CSN:s hemsida finns mer information.

Du måste se till att du är behörig och har tillräckligt med språkkunskaper.

Var uppmärksam på att du själv är skyldig att betala eventuella studieavgifter och se till att du är försäkrad under studieperioden. 

Ansök om studieuppehåll hos din studievägledare. 


Tillgodoräknande

Om du har för avsikt att ansöka om tillgodoräknande av de kurser du planerar att läsa utomlands bör du i god tid innan avresa kommunicera med din programledning kring detta. 

Utlandsstudier tillgodoräknas enligt samma regler som om du rest ut som utbytesstudent. Var dock beredd på att du måste ha extra bra dokumentation med dig hem, eftersom personalen på LTH inte nödvändigtvis är bekanta med universitetet.

Om språkkurser lästa utomlands tillgodoräknas sker det normalt bara inom ditt helt valfria block, vilket omfattar 15 hp på LTH:s civilingenjörsutbildningar.