Kontakt

Avdelningschef för Internationella Avdelningen

Emelie Stenborg

Tel: 046-222 3710
Mailadress: emelie.stenborg@lth.lu.se

Utbytesstudier 

Email för utresande studenter: outgoing@lth.lu.se

Sara Pereira

Tel: 046-222 92 45
Mailadress: sara.pereira@lth.lu.se
Internationell koordinator för utresande utbytesstudenter.
Samt i programledningarna för: Industriell ekonomi/Logistics and Supply Chain Management samt Maskinteknik (inkl. teknisk design).

Sophia Nilsson Dequidt

Tel: 046-222 33 81
Mailadress: sophia.nilsson_dequidt@lth.lu.se
Internationell koordinator för utresande utbytesstudenter.
Samt i programledningarna för: Teknisk fysik, Teknisk matematik och Teknisk nanovetenskap.

Stephanie Jung

Tel: 046-222 37 20
Mailadress: stephanie.jung@lth.lu.se
Internationell koordinator för utresande utbytesstudenter.

Email för inkommande studenter /
Email for international exchange students: incoming@lth.lu.se

Marie Brink

Tel: 046-222 37 18
Mailadress: marie.brink@lth.lu.se
Internationell koordinator för inkommande utbytesstudenter.
Samt i programledningarna för: Ekosystemteknik/Water Resources Engineering samt Väg- och vattenbyggnadsteknik/Energy-efficient and Environmental Building Design.

Andréa Tarlé Borgström

Tel: 046-222 34 11
Mailadress: andrea.tarle_borgstrom@lth.lu.se
Internationell koordinator för inresande utbytesstudenter.
Samt i programledningarna för: Medicin och Teknik samt Lantmäteri.

Therese Hågerup

Tel: 046-222 46 57
Mailadress: therese.hagerup@lth.lu.se
Administratör och kommunikatör.

Internationella masterprogram

Lykke Jacobson

Tel: 046-222 72 01
Mailadress: lykke.jacobson@lth.lu.se
Internationell koordinator för internationella masterprogrammen: 
Architecture, Energy-efficient and Environmental Building Design, Sustainable Urban Design samt Fire Safety Engineering.
Samt i programledningarna för: Riskhantering/Brandingejör/Disaster Risk Management and Climate Change Adaptation/Fire Safety Engineering samt Arkitektur/MARK/SUDES.

Cecilia Nilsson

Tel: 046-222 97 22
Mailadress: cecilia.nilsson@lth.lu.se
Internationell koordinator för internationella masterprogrammen: 
Biotechnology, Food Technology and Nutrition, Food Innovation and Product Design, Industrial Design samt Water Resources Engineering.
Samt i programledningarna för: Bioteknik/Kemiteknik/Biotechnology/Food Technology and Nutrition/FIPDes/Livsmedelsteknisk högskoleutbildning samt Industridesign - KID/Industridesign - MID.

Helene von Wachenfelt

Tel: 046-222 97 46
Mailadress: helene.von_wachenfelt@lth.lu.se
Internationell koordinator för internationella masterprogrammen: 
Disaster Risk Management and Climate Change Adaptation, Embedded Electronics Engineering, Logistics and Supply Chain Management, Production and Materials Engineering samt Wireless Communication. 
Samt i programledningarna för: Elektroteknik/Embedded Electronics Engineering/Wireless Communication samt Datateknik/Informations- och kommunikationsteknik.

Kristen Clarberg

Tel: 046-222 09 68
Mailadress: kristen.clarberg@lth.lu.se
Internationell koordinator för internationella masterprogram

Forskarutbildning

Maria Bajuk

Tel: 046-222 89 13
Mailadress: maria.bajuk@lth.lu.se
Utbildningskoordinator för forskarutbildningen.

Mårten Eriksson

Tel: 046-222 33 88
Mailadress: marten.eriksson@lth.lu.se
Utbildningskoordinator för forskarutbildningen.

Här hittar du oss

Öppettider under terminstid
Måndag, tisdag, och torsdag
kl. 10:00-14:00.

Besöksadress
Kårhuset
John Ericssons väg 3
Lund

Postadress
LTHs kansli
Box 118
SE-221 00 Sweden

Mailadress
outgoing@lth.lu.se

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2019-08-13