lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Fast termin


FÖR NÅGRA AV CIVILINGENJÖRSPROGRAMMEN VID LTH FINNS DET UNDER ÅRSKURS 3 MÖJLIGHET ATT LÄSA EN TERMIN I NORDAMERIKA MED EN I FÖRVÄG FASTSTÄLLD STUDIEPLAN

Ett av många sätt att skaffa internationell erfarenhet

LTH ger studenter inom Datateknik och Ekosystemteknik möjligheten att läsa en termin utomlands med en i förväg fastställd studieplan. Detta innebär att du inte behöver fundera över ditt kursval och hur väl kurserna passar in i ditt program här hemma. Det är redan ordnat! 

Genom att åka på utbyte under det tredje året har du möjlighet att efter en utbytestermin helt fokusera på din specialisering vid LTH. Du kan ändå ta chansen att söka en utbytesplats senare under utbildningen. 

Som utbytesstudent kan du tillgodoräkna dina studier inom din examen vid LTH, du är försäkrad och du kan ta med dig ditt studiemedel. 

Du kan ansöka om utbytesstudier flera gånger under din studietid, men observera att du endast kan bli nominerad en gång per läsår.