lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Examensarbete utomlands

Att skriva sitt examensarbete utomlands ger berikande perspektiv och internationell erfarenhet. Precis som när du gör examensarbete i Sverige ska du ha handledare och examinator vid LTH.

Vart kan jag åka?

Om du är intresserad av att skriva ditt examensarbete utomlands, tala med din institution om du vill diskutera vart det kan vara lämpligt att åka. LTHs lärare har ofta ett brett internationellt kontaktnät via sin forskning.

På din programhemsida hittar du blanketten ”Anmälan – Examensarbete”. Fyll i att examensarbetet är utlandsförlagt.

Stipendium för examensarbete i Europa

Om du gör ditt examensarbete vid något av Lunds universitets partneruniversitet inom Europa är du behörig att söka Erasmus-stipendium.

Läs mer om Erasmus-stipendium

Stipendium för examensarbete i ett utvecklingsland

Genom Sidas Minor Field Study-stipendium (MFS) kan du tillbringa 8-10 veckor i ett utvecklingsland för att utföra en mindre fältstudie för att samla in och bearbeta data för ditt examensarbete. Stipendiet är ett bidrag som delvis täcker utgifter under fältperioden. Det behöver normalt kompletteras med exempelvis studiemedel från CSN.

Läs mer om Minor Field Studies och hur du söker

Cooperation Agreement och försäkring