LTH:s utbildningar

Civilingenjör

En civilingenjör utvecklar och använder ny kunskap och teknik. Du kan arbeta med utveckling av nya produkter eller samhällsbyggnad, men även med forskning, projektledning, undervisning eller kommunikation. Oavsett inriktning har alla civilingenjörer förmågan att snabbt hämta in nya kunskaper och kreativt lösa problem – ofta på nya sätt. Svenska civilingenjörer är mycket eftertraktade utomlands.

LTH:s utbildningar

Högskoleingenjör

En högskoleingenjör har solid teknisk kompetens och teoretiskt djup, men är mer praktiskt orienterad. Högskoleingenjörer kan möta olika krav samt lösa problem på ett strukturerat, effektivt och kreativt sätt. Utbildningarna utvecklas i samarbete med näringslivet. Behovet av högskoleingenjörer kommer att växa än de närmaste åren.

LTH:s utbildningar

Arkitekt

Om du väljer att bli arkitekt är det sannolikt att du får arbeta med att gestalta byggnader och miljöer som omger oss,såväl övergripande som i minsta detalj. Kanske startar du en egen arkitektbyrå. Numera är arkitektens arbetsfält även vidgat till forskning och utveckling, samhälls- och kretsloppsplanering, fastighetsförvaltning eller projektledning.

Arkitektutbildning

Industridesigner

Som industridesigner kan du arbeta med teknisk och konstnärlig utformning av nyttoprodukter, avsedda att tillverkas i serier. Din förmåga att visualisera idéer och kvaliteter kommer väl till pass. Vilken sorts produkter du vill arbeta med är öppet. Några exempel är möbler, inredningsdetaljer, tjänster,förpackningar, transportmedel och verktyg.

Industridesign

Brandingenjör

Har du bestämt dig för att bli brandingenjör blir du del av en ännu ganska liten, men exklusiv, skara. Drygt hälften arbetar inom den kommunala räddningstjänsten. De andra har sökt sig till bland annat konsultföretag, statlig verksamhet och till försäkringsbranschen.

Brandingenjörsutbildning

Livsmedelsteknik

Har du erfarenhet inom livsmedelsbranschen, är intresserad av kvalitet och letar efter ett sätt att utveckla din kunskap och kreativitet? Då är LTH:s treåriga utbildning i livsmedelsteknik något för dig. Utbildningens syfte är att möta behovet av personer som bedömer, säkerställer och leder säker livsmedelsproduktion och livsmedelshantering. 

Kandidatutbildning i Livsmedelsteknik

Förberedande utbildningar

Tekniskt basår vänder sig till dig som saknar den särskilda behörigheten för att läsa på teknisk högskola. På LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg har du möjlighet att skaffa dig rätt förkunskaper för utbilda dig till högskoleingenjör, civilingenjör eller brandingenjör.

Tekniskt basår

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2020-09-23